Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Poletyło
Miejsce urodzenia: Siedlce
Data urodzenia: 17-06-1952
Imię ojca: Edward
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany dn. 1.07.1987 pod nr 8699 jako osoba do SOR krypt. "Ciepło" nr rej. 7974 dot. "nieprawidłowości w funkcjonowaniu Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Siedlcach". Tadeusz Poletyło pełnił funkcję kierownika Zakładu nr 1 w WPEC. Dn. 17.08.1987 sprawę zakończono i skierowano do Prokuratury Rejonowej w Siedlcach (1 Ds 215/86). Następnie Sąd Rejonowy w Siedlcach umorzył postępowanie na mocy amnestii (II K 315/86). T. Poletyło został zwolniony dyscyplinarnie z pracy. IPN Lu 0421/692 (II/1006)
Akta kontrolne dochodzenia Akta kontrolne dochodzenia przeciwko Tadeuszowi Poletyło, który "jako kierownik Zakładu Energetyki Cieplnej nr 1 w Siedlcach w okresie od października do grudnia 1985 dopuścił do użytkowania 3 kotły wodne ogrzewające miasto wbrew zakazowi organu dozoru technicznego". Jak wynika z zeznań podejrzanego, nie chciał on pozbawić mieszkańców ogrzewania w okresie jesienno-zimowym. Dn. 1.04.1986 sprawę przekazano Prokuraturze Rejonowej w Siedlcach (1 Ds 215/86). IPN Lu 0422/82 (III/88)
Akta paszportowe W aktach paszportowych znajduje się informacja o zastrzeżeniu wyjazdów za granicę nr Z-0547/86/EASE, wydanym ze względu na toczące się przeciwko w/w postępowanie 1 Ds 215/86. IPN Lu 154/15017 (EASE 40650)
.