Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Zdzisław Franciszek
Nazwisko: Wasiak
Miejsce urodzenia: Zgierz
Data urodzenia: 04-04-1931
Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Marta
Dodatkowe informacje:

Czlonek PZPR od 1962. Słuchacz WUML - brak bliższych danych. Prezes Włókienniczej Spółdzielni Pracy w Ozorkowie - brak bliższych danych.

Przebieg kariery partyjnej:

Ad 2-5. Nie zachowały się materiały z Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z dn. 16.12.1972. Został na niej najprawdopodobniej wybrany w skład Plenum i Egzekutywy KM PZPR
w Ozorkowie. Potwierdzają to kolejne listy obecności z posiedzeń. Z powodu braku materiałów źródłowych nie można też ustalić dokładnej daty wyboru na sekretarza propagandy tejże instancji. Na listach obecności z posiedzeń plenarnych i Egzekutywy (1972-1973) i w samych protokółach nie pojawia się przy jego nazwisku funkcja sekretarza propagandy. Jako sekretarz propagandy pojawia się w materiałach źródłowych od 1974. Z analizy dostępnych materiałów źródłowych możemy jedynie przypuszczać o jego wcześniejszym wyborze na tą funkcję.

Wybierany do Plenum KM PZPR w Ozorkowie do 1981. Na Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej w dniu 10.12.1983 nie kandydował.

Źródła: AP Łódź, KM PZPR w Ozorkowie, 5 (protokóły konferencji sprawozdawczo-wyborczych 1975, 1977); Tamże, 6 (protokóły konferencji sprawozdawczo-wyborczych 1979, 1981, 1982); Tamże, 7 (XIX Miejska Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza 1983); Tamże, 20 (protokóły posiedzeń plenarnych 1970-1974); Tamże, 21 (protokóły posiedzeń plenarnych 1975-1978); Tamże, 23 (protokoły posiedzeń plenarnych 1981-1982); Tamże, 57-72 (protokóły posiedzeń Egzekutywy 1967, 1970-1983); IPN Ld 092/55 t. 3/65 s. 19 (Dokumentacja postępowania w sprawie upoważnienia do dostępu do wiadomości stanowiących tajemnicę państwową).Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Zastępca Przewodniczącego Komisja Ekonomiczna Komitet Miejski Ozorków PZPR 03-02-1971 AP Łódź, KM PZPR w Ozorkowie, 20 (protokóły posiedzeń plenarnych 1970-1974), k. 28-34 (protokół z posiedzenia w dn. 03.02.1971 - zatwierdzenie komisji problemowych), k. 47-48 (skład komisji problemowych).
Członek Egzekutywa Komitet Miejski Ozorków PZPR 12-1972 12-1983 AP Łódź, KM PZPR w Ozorkowie, 20 (protokóły posiedzeń plenarnych 1970-1974); Tamże, 21 (protokóły posiedzeń plenarnych 1975-1978), s. 21 (protokół z posiedzenia w dn. 28.09.1976), s. 34-35, 36-39 (protokół z posiedzenia w dn. 06.12.1976 wraz z listą obecności); Tamże, 59 (protokóły posiedzeń Egzekutywy 1971-1973), k. 201-202 (protokół z posiedzenia w dn. 26.10.1972 - podana data konferencji sprawozdawczo-wyborczej), k. 209 (protokół z posiedzenia w dn. 13.12.1972 - ostatnie posiedzenie przed konferencją sprawozdawczo-wyborczą), k. 213 (protokół ze składem nowo wybranej Egzekutywy z dn. 28.12.1972); Tamże, 60-61 (protokóły posiedzeń Egzekutywy 1974-1975); Tamże, 72 (protokóły posiedzeń Egzekutywy 1983), k. 283 (lista obecności z dn. 01.12.1983), k. 287 (lista obecności z dn. 28.12.1983); Tamże, 7 (XIX Miejska Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza 1983).
Członek Komitet Miejski Ozorków PZPR 12-1972 12-1983 AP Łódź, KM PZPR w Ozorkowie, 59 (protokóły posiedzeń Egzekutywy 1971-1973), k. 201-202 (protokół z posiedzenia w dn. 26.10.1972 - podana data konferencji sprawozdawczo-wyborczej), k. 209 (protokół z posiedzenia w dn. 13.12.1972 - ostatnie posiedzenie przed konferencją sprawozdawczo-wyborczą), k. 213 (protokół ze składem nowo wybranej Egzekutywy z dn. 28.12.1972); Tamże, 20 (protokóły posiedzeń plenarnych 1970-1974), k. 144 (list obecności członków Plenum na posiedzeniu w dn. 17.01.1973); Tamże, 60 (protokóły posiedzeń Egzekutywy 1974), k. 22 (protokół z posiedzenia w dn. 27.02.1974 - pierwsza wzmianka o pełnieniu funkcji sekretarza propagandy); Tamże, 5 (protokóły konferencji sprawozdawczo-wyborczych 1975, 1977), s. 97-99 (spis członków KM wybranych na konferencji w dn. 12.11.1977), s. 106; Tamże, 6 (protokóły konferencji sprawozdawczo-wyborczych 1979, 1981, 1982), s. 78-79 (protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru członków KM na konferencji w dn. 01.12.1979), s. 277-279 (spis członków KM wybranych na konferencji w dn. 30.05.1981); Tamże, 72 (protokóły posiedzeń Egzekutywy 1983), k. 283 (lista obecności z dn. 01.12.1983), k. 287 (lista obecności z dn. 28.12.1983); Tamże, 7 (XIX Miejska Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza 1983).
Członek Komisja Ideologiczno-Propagandowa Komitet Miejski Ozorków PZPR 17-01-1973 AP Łódź, KM PZPR w Ozorkowie, 20 (protokóły posiedzeń plenarnych 1970-1974), k. 142-143 (protokół z posiedzenia w dn. 17.01.1973 - skład i zatwierdzenie komisji problemowych).
Sekretarz Propagandy Komitet Miejski Ozorków PZPR 1974 05-1981 AP Łódź, KM PZPR w Ozorkowie, 21 (protokóły posiedzeń plenarnych 1975-1978), s. 21 (protokół z posiedzenia plenarnego w dn. 28.09.1976), s. 34-35, 36-39 (protokół z posiedzenia w dn. 06.12.1976 wraz z listą obecności); Tamże, 23 (protokóły posiedzeń plenarnych 1981-1982), k. 1-2 (protokół z pierwszego plenarnego posiedzenia w dn. 30.05.1981); Tamże, 60 (protokóły posiedzeń Egzekutywy 1974), k. 22 (protokół z posiedzenia w dn. 27.02.1974 - pierwsza wzmianka o pełnieniu funkcji sekretarza propagandy).
.