Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz Andrzej
Nazwisko: Olczak
Miejsce urodzenia: Osuchów
Data urodzenia: 26-10-1946
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Stanisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Podejrzewany o prowadzenie wrogiej działalności w ramach struktur NSZZ "Solidarność". Materiały SOS krypt. "Skarbnik: w 1984 r. włączono do SOR o krypt. "Szejk". IPN Sz 0053/602 (17380/2) mkf.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia[SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Podejrzewany o nielegalną działalność w strukturach "Solidarności" oraz nielegalną działalność poligraficzną. Materiały dot. Tadeusza Olczaka wyłączono z SOR "Szejk" i włączono do SOR "Bagno" (najpóźniej w 1987 r.). IPN Sz 0053/345 (16778/2) mkf.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Podejrzewany o nielegalną działalność w strukturach "Solidarności" na terenie Zarządu portu Szczecin oraz kolportaż nielegalnych wydawnictw. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 17380/II. IPN Sz 0053/602 (17380/2) mkf.
Materiały ewidencyjne Informacja o postępowaniu przed Kolegium ds. Wykroczeń w Szczecinie (art. 52a par. 1 ust.1 - Kto bez wymaganego zezwolenia sporządza, wydaje, przewozi, przenosi lub rozpowszechnia utwory i inne informacje wyrażone za pomocą druku lub innych form służących do ich utrwalania i przekazywania, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny). Materiały nie zachowały się. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.