Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek
Nazwisko: Błoch
Miejsce urodzenia: Pabianice
Data urodzenia: 14-04-1954
Imię ojca: Józef
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Drukarnia” nr rej. 46898, prowadzona w okresie 09.02.1983-25.10.1989. Marek Błoch został zarejestrowany do SOR pod nr rej. 47946 w dn. 27.09.1983 przez Referat III RUSW w Pabianicach. Sprawa dot. druku i kolportażu wydawnictw niezależnych na terenie Pabianic oraz rozpracowania osób zaangażowanych w działalność antysocjalistyczną. Materiały zniszczono bez archiwizacji dn. 25.10.1989 w Wydziale. „C” WUSW w Łodzi. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i akt administracyjnych: IPN Ld 0050/76 t. 3 (31/2/91).
Materiały operacyjno-śledcze Wydziału Śledczego WUSW Łódź krypt. "Zorza II" dotyczące działań prewencyjnych wobec opozycji, podejmowanych w ramach tzw. „zabezpieczenia” przed wizytą papieża Jana Pawła II Polsce w 1987 roku. M. Błoch jako działacz podziemnej „Solidarności” w Pabianicach został zatrzymany w dniu 11.06.1987 i osadzony w areszcie do 13.06.1987. Dokonano także przeszukania jego mieszkania. IPN Ld PF 15/439 (1516/III).
W teczce personalnej tajnego współpracownika (TW) ps. „Włodek” nr rej. 49425, 52176 prowadzonego przez Referat III RUSW w Pabianicach znajdują się informacje sporządzone przez funkcjonariusza SB dot. osoby M. Błocha. IPN Ld 00247/1 (45949/I).
W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Ala” nr rej. 49652 prowadzonego przez Referat V RUSW w Pabianicach znajduje się doniesienie dot. osoby M. Błocha. IPN Ld 00247/3 t. 2 (46263/I).
W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Muzyka” nr rej. 48648 prowadzonego przez Referat V RUSW w Pabianicach znajduje się doniesienie dot. osoby M. Błocha. IPN Ld 0040/1490 t. 2 (45912/I).
Akta paszportowe. Zastrzeżenie wyjazdów nr Z/21/85 do wszystkich krajów świata (WKŚ) wniesione przez Wydział III WUSW w Łodzi, na okres 02.01.1985-02.01.1987 z tego powodu, że M. Błoch był „jednym z przywódców pabianickich struktur podziemnych, organizatorem spotkań działaczy opozycji, wrogich akcji, malowania, plakatowania i ulotkowania miasta”. Anulowane 23.03.1989. Kolejne zastrzeżenie wyjazdu Z-2735/87/EALD/A (LD-417/Z/87) do WKŚ na okres od dn. 12.05.1987 do 12.05.1989, wniesione na wniosek RUSW Pabianice wydano z powodu rozpracowywania operacyjnego M. Błocha w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR), krypt. „Drukarnia” (nr. rej. 46898). Anulowano 14.03.1989. W latach 1984-1989 sześciokrotnie odmówiono wydania paszportu M. Błochowi. IPN Ld 533/202670 (EALD 202670).
.