Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Wawrzyniec
Nazwisko: Jezierski
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 10-08-1933
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa nr 266/WŁ/48 prowadzonego w okresie 18.11.1948 - 20.01.1949 przez Wydział III WUBP w Łodzi wobec osób podejrzanych o przynależność do Spiskowo-Bojowej Organizacji Harcerskiej, działającej na terenie Łodzi w okresie od sierpnia do listopada 1948. Jerzy Jezierski harcerz ZHP został zatrzymany 11.11.1948, a następnego dnia aresztowany. W toku śledztwa zdołano ustalić jedynie, że jego działalność w ramach SBOH „ograniczała się do rozrzucenia jednorazowego ulotek”, ponadto „nie zdawał sobie sprawy, iż popełnia przestępstwo”. Biorąc pod uwagę młody wiek i dotychczasową niekaralność postępowanie umorzono 24.12.1948 wobec osób nieletnich, w tym J. Jezierskiego oraz zwolniono ich z aresztu. Wobec pozostałych podejrzanych śledztwo nr 266/WŁ/48 zakończono przekazaniem aktów oskarżenia do Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Łodzi. IPN Ld pf 12/2205 t. 1 (7151/III), IPN Ld pf 12/2336 t. 1-2 (7448/III).
Akta sprawy karnej nr Sr 45/49 prowadzonej przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi w okresie 18.01.1949 - 27.01.1949 przeciwko osobom oskarżonym o przynależność do Spiskowo-Bojowej Organizacji Harcerskiej, działającej na terenie Łodzi w okresie od sierpnia do listopada 1948. Jerzy Jezierski, jeden z członków SBOH, wobec których umorzono postępowanie na etapie śledztwa, występuje w materiałach jako świadek. IPN Ld 6/223 (Sr 45/49).
Akta sprawy karnej nr Sr 115/49 prowadzonej przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi w okresie 04.02.1949 - 18.02.1949 przeciwko osobom oskarżonym o przynależność do Spiskowo-Bojowej Organizacji Harcerskiej, działającej na terenie Łodzi w okresie od sierpnia do listopada 1948. Jerzy Jezierski występuje w zeznaniach złożonych przez oskarżonych jako jeden z członków SBOH. IPN Ld 6/277 (Sr 115/49).
Jerzy Jezierski występuje w materiałach administracyjnych zawierających opracowania historyczne dot. „nielegalnych” organizacji i oddziałów podziemia zbrojnego działających na terenie województwa łódzkiego w latach 1947-1956, sporządzone w 1964 roku w Wydziale „C” KMO m. Łodzi. W materiałach znajduje się opracowanie dot. Spiskowo-Bojowej Organizacji Harcerskiej, której członkiem był J. Jezierski. IPN Ld pf 10/433 t. 3 (508/X).
Materiały administracyjne Wydziału „C” KM MO w Łodzi z roku 1975, zawierające analizę poświęconą Spiskowo-Bojowej Organizacji Harcerskiej, której członkiem był Jerzy Jezierski. IPN Ld 030/163, IPN BU 0186/162.
.