Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Grażyna Maria
Nazwisko: Przybylska-Wendt
Nazwisko rodowe: Frankiewicz
Miejsce urodzenia: Chojnice
Data urodzenia: 13-01-1935
Imię ojca: Marian
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Objęta kontrolą operacyjną, a następnie rozpracowaniem (nieznana pierwotna kategoria sprawy i data jej przekwalifikowania na SOR) jako działacz NSZZ „Solidarność” w służbie zdrowia. Po zwolnieniu z internowania podejrzewana o działalność w podziemnych strukturach „Solidarności”. Sprawa zakończona 4.07.1988 z powodu „zaprzestania wrogiej działalności”. Materiały sprawy złożone 18.07.1988 w archiwum Wydz. „C” WUSW w Płocku pod nr 1590/II, zostały komisyjnie zniszczone. Materiały zniszczone. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta operacyjne Występuje w aktach sprawy dotyczącej przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego w województwie gdańskim. Jako przedstawicielka regionu płockiego NSZZ „Solidarność” wymieniona na liście osób zatrzymanych 13.12.1981 w hotelu „Monopol” w Gdańsku. Akta o sygn. IPN Gd 0207/10 (911/2), t. 1, cz. 1, k. 72.
Akta internowania Internowana od 13.12.1981 do 25.03.1982 na wniosek Wydz. III KWMO w Płocku z powodu prowadzenia „wrogiej działalności” w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku i jako członek Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność”. IPN BU 02944/34, t. 2 (56/III)
Akta internowanego Po internowaniu 13.12.1981 osadzona najpierw w Ośrodku Odosobnienia we Strzebielinku. Następnie więziona w ZK Bydgoszcz-Fordon i Ośrodkach Odosobnienia w Gołdapi (od 9.01.1982) i Darłówku (od 9.02.1982). Decyzję o internowaniu uchylono 20.03.1982, zwolniona 25.03.1982. IPN Sz 264/77
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Występuje w aktach rozpracowania dotyczącego „nielegalnej, postsolidarnościowej struktury pod nazwą «Społeczna Komisja Zdrowia»” utworzonej 18.02.1984, której celem było „ujawnienie braków, nieprawidłowości oraz zaniedbań w służbie zdrowia wynikających z systemu społeczno-politycznego”. Wymieniona jako osoba zaangażowana w działalność Komisji i przewodnicząca podziemnej NSZZ „Solidarność” Ziemi Płockiej. IPN BU 0248/6 (55383/II)
Akta w sprawie o wykroczenie Objęta postępowaniem Wydz. Śledczego WUSW w Płocku pod zarzutem prowadzenia nielegalnej działalności związkowej i wystosowania 2.05.1088 pisma w imieniu Zarządu NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego do dyrektora Huty im. Lenina w Nowej Hucie, „z którego treści wynikała zapowiedź wywołania niepokoju publicznego lub rozruchów w przypadku niespełnienia żądań strajkujących pracowników Huty”. Ukarana 12.07.1988 przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie m. Płocka grzywną w wysokości 30 tys. zł i obciążona kosztami postępowania w wysokości 1500 zł. IPN BU 02944/154 (185/III)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Objęta rozpracowaniem prowadzonym od 15.07.1988 w sprawie „działalności antypaństwowej naruszającej porządek publiczno-prawny” i „nielegalnych struktur” w Płocku. Sprawę zakończono 16.08.1989 „powodów innych”. Materiały sprawy złożone 22.08.1989 w archiwum Wydz. „C” WUSW w Płocku pod nr 1922/II, zostały komisyjnie zniszczone. Materiały zniszczone. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata od 1.02.1982 do 27.01.1984 na wniosek Wydz. III KWMO w Płocku. Zastrzeżenie anulowane 22.09.1986. IPN BU pf 1056/48726 (EAPL 48726)
Dokumentacja ewidencyjna Figuruje w kartotece osobowej Wydz. „B” WUSW w Bydgoszczy z racji kontaktów w 1984 z osobą obserwowaną przez SB w ramach sprawy krypt. „Amator”. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.