Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-05-2019 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek
Nazwisko: Czeszkiewicz
Miejsce urodzenia: Augustów
Data urodzenia: 02-09-1961
Imię ojca: Józef
Imię matki: Romana
Dodatkowe informacje:
Uzupełnienia/sprostowania: Pod sygnaturą IPN BU 1471/233 włączono do zasobu archiwalnego IPN, na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytycie Pamięci Narodowej, uzupełnienie dotyczące Marka Czeszkiewicza.


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
4.02.1982 Wydz. Śledczy KWMO Białystok wszczął postępowanie o to, iż M.Czeszkiewicz w 01.1982 w Białymstoku sporządził i rozpowszechniał ulotki zawierające treści „antypaństwowe” (1Ds.287/82); jednocześnie 19.02.1982 zarejestrowany pod nr. 27983 przez Wydz. III KWMO Białystok w ramach SOS krypt. "Groźny". 30.03.1982 ww. aresztowano. 1.04.1982 mat. przekazano Wojsk. Prok. Garniz. (Pg.Śl.II.81/82); ww. postawiono zarzuty, że „w styczniu 1982 na terenie Białegostoku sporządzał i rozpowszechniał ulotki zawierające fałszywe informacje o sytuacji panującej w kraju w okresie obowiązywania stanu wojennego, których rozpowszechnienie mogło wywołać niepokój publiczny lub rozruchy”. 18.05.1982 Wojskowa Prokuratura Garnizonowa skierowała akt oskarżenia do Sądu WOW (Sow.364/82), który 01.06.1982 uniewinnił ww. i wydał postanowienie o uchyleniu wobec niego aresztu tymczasowego. 21.06.1982 mat. dot. śledztwa zarchiwizowano pod nr. 282/III, 30.06.1982 dot. SOS pod nr. 2520/II, następnie zniszczono w 1990. Karta EO-13-A, karta EO-132 i karta Mkr-2 z kartoteki Wydz. "C" KWMO/WUSW Białystok; karta EO-13-A z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW; karta EO-13-5/b z kartoteki Biura Śledczego MSW; karta Mkr-2 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW; zapis pod poz. 27983 w dzienniku rejestracyjnym WUSW Białystok; zapis pod poz. 282 oraz poz. 2520 z inwentarza archiwalnego akt działu III WUSW Białystok; akta o sygn.: IPN Bi 07/53 (282/III), IPN Bi 0037/25, poz. 23/82 oraz IPN Bi 0039/625 poz. 8/82 i 23/82, IPN Bi 0044/200, k. 124, IPN Bi 156/406 (1049/82), IPN BU 1357/349, zapis w bazie danych ZSKO.
24.06.1982 prokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Białymstoku skierował do Naczelnej Prokuratury Wojskowej w Warszawie wniosek o rewizję nadzwyczajną od wyroku Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie z 01.06.1982 na niekorzyść M. Czeszkiewicza. Przedmiotowy środek odwoławczy nie został wniesiony do sądu. Akta o sygn. IPN Bi 173/148 (Pg.Śl. II 81/82).
Nazwisko M. Czeszkiewicza jako studenta Politechniki Białostockiej figuruje w sprawie SOS krypt. "Akademiki", nr rej. Bk 28343, którą założył w dniu 30.04.1982 Wydz. III KWMO w Białymstoku z związku z kolportażem ulotek Akademickiego Ruchu Oporu – w 1 Biuletynie "Opornik" ARO, na liście nazwisk aresztowanych i przetrzymywanych bezprawnie studentów i pracowników naukowych białostockiego środowiska akademickiego. W dniu 25.10.1982 materiały sprawy złożono w archiwum Wydz. "C" WUSW w Białymstoku pod nr. 2570/II. Akta o sygn. IPN Bi 012/399 (2570/II).
Nazwisko M. Czeszkiewicza pojawia się w materiałach dot. stanu wojennego, w wykazie datowanym na 29.10.1982, dotyczącym osób wytypowanych przez pion Departamentu III MSW do odbycia zasadniczej służby wojskowej lub ćwiczeń wojskowych w 1982. Akta o sygn. IPN BU 0236/263/1 (2325/IV).
W aktach pt. "Teczka planów i sprawozdań Wydz. III Oddziału WSW w Białymstoku" z okresu 01.01.1986-31.12.1986 zachowały się wzmianki, że M. Czeszkiewicz, od października 1985 pełniący zasadniczą służbę wojskową w 4 Pułku Zakłóceń Radiolokacyjnych w Giżycku, został "poddany aktywnemu rozpoznaniu pod kątem sprawdzenia, czy będzie angażował się do nielegalnych działań i podejmował próby ich kontynuowania wciągając do tego innych żołnierzy", związku z uzyskaniem przez Oddział WSW w Białymstoku informacji o "nielegalnej działalności" (m.in. kolportowaniu antypaństwowych ulotek, członkostwie w NZS, udziale w strajkach studenckich) i aresztowaniu ww. w 1982. Z danych dostarczonych przez osobowe źródła informacji nie wynikło jednak, by prowadził "wrogą działalność" wśród żołnierzy. Akta o sygn. IPN BU 2386/21323 (5230/1/K, 009/86).
Akta paszportowe. Sygn. IPN Bi 452/154499 (EABK 154499).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść
Ppl Bi 7/16 zarządzenie z dnia 28.12.2016 r. dotyczące Marka Czeszkiewicza – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.