Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-04-2022 09:00

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Alfred Władysław
Nazwisko: Miodowicz
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 28-06-1929
Imię ojca: Alfred
Imię matki: Elżbieta
Dodatkowe informacje:

W PZPR od 1959 r.; w okresie 1947-1948 członek ZWM; 1948-1953 członek ZMP - kierownik wydziału ZW ZMP w Poznaniu, starszy instruktor ZG ZMP w Warszawie, wiceprzewodniczący oraz od 1952 r. przewodniczący ZW ZMP w Krakowie. Od czerwca 1983 r. do stycznia 1987 r. przewodniczący Komitetu Wykonawczego Federacji Hutniczych Związków Zawodowych. Od 25.11.1984 r. przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ). Poseł na Sejm PRL IX kadencji (1985-89).
Źródła: Mołdawa T., Ludzie władzy 1944-1991, s. 397; AN Kraków, Komitet Krakowski PZPR, KKKP, 29/2704/3552, b.p; AN Kraków, ZW ZMP, 1, b.p.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Egzekutywa Komitet Wojewódzki Kraków PZPR 03-07-1952 20-03-1953 AN Kraków: KW PZPR, 203, k. 110; KW PZPR, 209, k. 1.
Ii Sekretarz Komitet Zakładowy Wielkich Pieców Kombinatu Metalurgicznego Huty im. Lenina Kraków PZPR 20-11-1961 1962 AN Kraków, Komitet Krakowski PZPR, KKKP, 29/2704/3552, b.p.
Członek Plenum Komitet Fabryczny Kombinatu Metalurgicznego Huty im. Lenina Kraków PZPR 1962 1964 AN Kraków, Komitet Krakowski PZPR, KKKP, 29/2704/3552, b.p.
I Sekretarz Komitet Zakładowy Wielkich Pieców Kombinatu Metalurgicznego Huty im. Lenina Kraków PZPR 1962 1963 AN Kraków, Komitet Krakowski PZPR, KKKP, 29/2704/3552, b.p.
Członek Rada Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Warszawa Brak 06-11-1985 17-07-1986 Mołdawa T., Ludzie władzy 1944-1991, s. 172.
Przewodniczący Komisja Wniosków Skarg i Sygnałów od Ludności Komitet Centralny Warszawa PZPR 07-1986 03-1989 MołdawaT. , Ludzie władzy 1944-1991, s. 397.
Członek Komitet Centralny Warszawa PZPR 02-07-1986 29-01-1990 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza Zjazdy, plenarne posiedzenia Komitetu Centralnego, władze naczelne I sekretarze Komitetów Wojewódzkich PZPR 1981-1986, oprac. J. Jakubowski, J. Szczeblewski, Warszawa 1986, s. 69; MołdawaT. , Ludzie władzy 1944-1991, s. 397.
Członek Biuro Polityczne Komitet Centralny Warszawa PZPR 03-07-1986 29-07-1989 Mołdawa T. , Ludzie władzy 1944-1991, s. 262.
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Nie figuruje w ewidencji i zasobie IPN.
.