Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Maciej Stanisław
Nazwisko: Ratajczyk
Miejsce urodzenia: Kalisz
Data urodzenia: 26-10-1961
Imię ojca: Wirgiliusz
Imię matki: Miłosława
Dodatkowe informacje:

Ppl/Ka 559/12 zarządzenie z dn. 09.11.2012 dot. Macieja Ratajczyka. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotyczy nielegalnej organizacji młodzieżowej "Młodzieżowy Ruch Oporu Solidarności", działającej na terenie Katowic. IPN Ka 048/1504, t. 1-3 (41236-II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotyczy rozpracowania struktur podziemnej "Solidarności" na terenie Katowic. IPN Ka 048/1333, t. 1-4
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotyczy rozpracowania działaczy b. Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej "Solidarności" Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. IPN Ka 048/840, t. 1-3 (II-43996)
Akta śledcze Akta kontrolno-śledcze dot. sporządzania i kolportażu nielegalnych wydawnictw. IPN Ka 029/804, t. 1-9 (9464)
Akta śledcze Akta kontrolno-śledcze dotyczące sporządzania oraz kolportażu wydawnictw bezdebitowych. IPN Ka 029/864, t. 1-2
Akta śledcze Akta kontrolno-śledcze dotyczące postępowania karnego. IPN Ka 029/707
.