Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2022 08:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adam Jerzy
Nazwisko: Sobociński
Miejsce urodzenia: Gliwice
Data urodzenia: 09-12-1950
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Brak
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Adama Sobocińskiego, współinicjatora powstania i aktywnego działacza NSZZ „Solidarność” w Fabryce Drutu i Wyrobów z Drutu w Gliwicach. Internowany 03.03.1982 na wniosek Wydziału V-1 KW MO Katowice. Zwolniony 02.12.1982 na mocy decyzji nr 1785/82 o uchyleniu internowania. Materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale "C" KW MO Katowice pod sygn. 40096/II. IPN Ka 043/993 (40096/II).
Akta internowanego zawierają dokumenty wytworzone w związku z internowaniem ww., który został zatrzymany na mocy decyzji nr 375/V z uwagi na fakt, iż „każdą nadarzającą się sytuację może wykorzystać do zorganizowania strajku”. Od dnia 03.03.1982 ww. przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu, a w dn. 19.03.1982 został przewieziony do Ośrodku Odosobnienia w Uhercach. W okresie od 23.07.1982 do 31.08.1982 ww. przebywał na przepustce na podstawie udzielonej na podstawie decyzji o czasowym uchyleniu internowania. W dniu 05.08.1982 dokumenty dotyczące ww. przesłano do Ośrodka Odosobnienia w Rzeszowie, a 29.09.1982 do Ośrodka Odosobnienia w Kielcach. Zwolniony 02.12.1982 na mocy decyzji nr 1785/82 o uchyleniu internowania. Materiały o sygn. IPN Ka 41/271 to karta depozytowa ww. IPN Ki 45/424 (46/82), IPN Ka 41/271.
Materiały administracyjne, które zawierają wykazy internowanych przybyłych do Ośrodka Odosobnienia w Uhercach oraz go opuszczających, a także wykazy osób przebywających w ośrodku. Adam Sobociński przybył do OO w Uhercach w dn. 19.03.1982 transportem internowanych z Ośrodka Odosobnienia w Zabrzu. W dniu 05.08.1982 ww. (przebywał w tym czasie na przepustce) został przekazany do OO w Rzeszowie. IPN Rz 57/489, IPN Rz 57/492, IPN Rz 57/490.
Materiały administracyjne zawierają skorowidz osób internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach, gdzie ww. przebywał od 19.03.1982. IPN Rz 57/497
Materiały administracyjne zawierają dokumenty związane z funkcjonowaniem Ośrodka Odosobnienia w Uhercach. W materiałach znajduje się m.in. postanowienie Prokuratury Rejonowej w Lecku z dn. 30.06.1982 o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego w sprawie „zadrutowania przejścia” (w dn. 05.06.1982 na terenie OO w Uhercach) przez internowanego Adama Sobocińskiego. IPN Rz 57/488.
Materiały administracyjne zawierają skorowidz internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Rzeszowie. IPN Rz 52/560 t. 1-2.
.