Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz Wojciech
Nazwisko: Drwal
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 22-08-1958
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Bożena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Tadeusz Drwal był kontrolowany operacyjnie w ramach SOS krypt. "Pacyfiści" KR 24578. Został zarejestrowany 23.03.1981 pod nr KR 24578. Prowadził działalność pacyfistyczną w "Komitetcie Przeciw Represjom za Odmowę Służby Wojskowej". Współpracował z NSZZ "Solidarność" Kombinatu HiL. Sprawę zakończono po złożeniu wniosku na wyjazd emigracyjny do USA. Materiały złożono 02.11.1983 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 16231/II. Akta zniszczono we wrześniu 1989. Pozostawiono dokumentację dotyczącą internowania. Akta 16231/II zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Akta operacyjne Materiały dotyczące stanu wojennego na terenie Krakowa. Dokumentacja, wykazy osób, przeszukań mieszkań internowanych oraz meldunki operacyjne. W materiałach występuje Tadeusz Drwal jako internowany. IPN Kr 010/12080 t. 1-10 (15952/II)
Akta administracyjne Akta administracyjne Wydziału III KWMO w Krakowie. Dokumentacja dot. różnych akcji operacyjnych i zabezpieczających Wydziału III-1 za okres 1978-1982. Tadeusz Drwal figuruje jako osoba współpracująca z NSZZ "Solidarność", i działacz "Komitetu Przeciwko Represjom za Odmowę Służby Wojskowej". IPN Kr 056/92 (140/K)
Akta internowanego Tadeusz Drwal był internowany decyzją nr 439 KWMO w Krakowie na wniosek Wydziału III w okresie 08.04.1982-14.06.1982 w ośrodku odosobnienia w Rzeszowie-Załężu. Internowany z powodu działalności o charakterze pacyfistycznym w "Komitet Przeciw Represjom za Odmowę Służby Wojskowej", oraz współpracy z NSZZ "Solidarność" na terenie Kombinatu HiL. IPN Kr 076/140 (16231/II), IPN Kr 0102/138 (16231/II) mkf.
Akta internowanego Akta internowanego w Rzeszowie-Załężu Tadeusza Drwala. Internowany decyzją nr 439 KWMO w Krakowie. Internowanie uchylono 15.06.1982. Zwolniony z Załęża 16.06.1982. IPN Rz 52/389
Akta paszportowe Akta paszportowe Tadeusza Drwala. Po wyjściu z internowania złożył wniosek na wyjazd emigracyjny do USA. Wydział III KWMO w Krakowie 11.11.1982 poparł wniosek. T. Drwal wyjechał z Polski w grudniu 1982. IPN Kr 37/243747 (EAKR 243747)
.