Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-08-2022 07:47

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Błażej
Nazwisko: Reichelt
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 07-02-1954
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:

Ppl/Po 332/13, zarządzenie z dn. 23.05.2013 dot. Andrzeja Błażeja Reichelta. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Występuje w materiałach operacyjnych (tom 2, podtom 1) wykorzystanych w SO „Colleguim” założonej w celu kontroli operacyjnej środowiska akademickiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Andrzej Reichelt został scharakteryzowany jako student „negatywnie ustosunkowany do panującego ustroju politycznego”. IPN Po 003/738 (805/IV ).
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Objęty kontrolą operacyjną w związku z propagowaniem „wrogich poglądów i działalność skierowaną przeciwko linii politycznej partii”. Materiały archiwalne o sygn. 11594/II wybrakowano protok. nr 69 z dnia 28.12.1989. Materiały o sygn. 11594/II wybrakowano w 1989. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
.