Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz Jan
Nazwisko: Wołyniec
Miejsce urodzenia: Koszalin
Data urodzenia: 01-10-1957
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Ww. zarejestrowany 18.10.1984 pod nr rej. 23721 do SOR krypt. "Miot" nr rej. 23721. Materiały zniszczono. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta kontrolne śledztwa Akta w sprawie posiadania przez Tadeusza Wołyńca bez wymaganego zezwolenia urządzeń "małej poligrafii" oraz sporządzania i kolportowania na terenie Koszalina ulotki wzywającej do bojkotu wyborów do rad narodowych. 19.12.1984 dochodzenie umorzono na mocy ustawy o amnestii z 21.07.1984. IPN Sz 00106/294 t. 2 (6082/III), IPN Gd 0022/294 t. 2
Akta prokuratorskie Akt podręczne prokuratora w sprawie posiadania bez wymaganego zezwolenia przez ww. urządzeń "małej poligrafii" oraz druku i kolportażu na terenie Koszalina ulotek nawołujących do bojkotu wyborów do rad narodowych. 19.12.1984 sprawę umorzono na podstawie ustawy o amnestii z 21.07.1984. IPN Sz 271/10-11 (IPN Gd 205/10-11)
Akta kontrolne wykroczenia Akta w sprawie jednego z działaczy Międzyregionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" Pomorza Środkowego Koszalin-Słupsk. Tadeusz Wołyniec znajduje się na fotografii jako jeden z uczestników manifestacji zorganizowanej na terenie Słupska 1.05.1988, niosący transparent z napisem "Uwolnić więźniów politycznych" sygnowany przez "Solidarność". IPN Gd 012/139 (200/III)
Akta kontrolne wykroczenia Akta w sprawie przeciwko podejrzanym o udział w nielegalnej manifestacji na terenie Słupska 1.05.1988. Ww. został zatrzymany i przesłuchany. Wydz. Śledczy WUSW Słupsk 2.05.1988 skierował wniosek o ukaranie do Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Słupska, ponieważ "w dniu 1.05.1988 na terenie Słupska podjął działania w celu wywołania niepokoju publicznego i rozruchów w trakcie obchodów Święta 1 Maja w ten sposób, że brał udział w nielegalnej manifestacji i niósł transparent z napisem sygnowanym przez nielegalny związek pn. Międzyregionalna Komisja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" Pomorza Środkowego Koszalin-Słupsk. 4.07.1988 ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń grzywną oraz nawiązką na rzecz budowy Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku. 8.09.1988 Kolegium ds. Wykroczeń w II instancji uchyliło orzeczenie Kolegium I instancji, uznało winnym ww. i wymierzyło karę grzywny oraz przepadek rzeczy stanowiących przedmiot wykroczenia na rzecz Skarbu Państwa. IPN Gd 012/148 (209/III)
Akta sprawy o wykroczenie Sprawa dotyczyła T. Wołyńca, oskarżonego o to, iż pomimo decyzji odmawiającej zalegalizowania Międzyregionalnej Komisji Koordynacyjnej Pomorza Środkowego NSZZ "Solidarność" Koszalin-Słupsk, nie zaprzestał działalności w tej komisji, a także podejmował działania zmierzające do wywołania niepokoju społecznego. Zatrzymany i przeszukany 18.06.1988. Wydz. Śledczy WUSW w Koszalinie skierował do Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie m. Koszalin wniosek o ukaranie ww. IPN Sz 258/47 (IPN Gd 49/47)
Akta sprawy o wykroczenie T. Wołyniec, "pomimo decyzji Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie z 1987 zakazującej założenia oraz działalności w Międzyregionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ >Solidarność< Pomorza Środkowego Koszalin-Słupsk nie zaprzestał działalności w tej komisji raz, że 18.06.1988 w Koszalinie podjął działanie w celu rozpowszechniania ulotek sygnowanych przez nielegalnie działającą MKK NSZZ >Solidarność< Pomorza Środkowego Koszalin-Słupsk, które w swej treści nawoływały do bojkotu wyborów w dniu 19.06.1988". 20.06.1988 uznany winnym przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Koszalin i skazany na karę grzywny z zamianą na 50 dni aresztu. IPN Sz 294/2 (1610/88, IPN Gd 294/2)
Akta kontrolne wykroczenia Akta w sprawie osoby oskarżonej o rozpowszechnianie 10.05.1988 ulotek sygnowanych przez Międzyregionalną Komisję Koordynacyjną NSZZ "Solidarność" Pomorza Środkowego na terenie Słupska. Tadeusz Wołyniec był przesłuchiwany w sprawie w charakterze świadka. 11.05.1988 przeszukano pomieszczenia mieszkalne ww. W trakcie przeszukania nie odnaleziono wydawnictw bezdebitowych. IPN Gd 012/144 (205/III)
Akta sprawy o wykroczenie T. Wołyniec 18.08.1988 w Koszalinie bez zezwolenia przenosił w celu kolportażu 672 sztuki pism zawierające trzy jednakowo brzmiące teksty sygnowane przez Międzyregionalną Komisję Koordynacyjną NSZZ "Solidarność" Koszalin-Słupsk. 19.08.1988 ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Koszalin karą grzywny oraz przepadkiem wskazanych w sprawie przedmiotów. IPN Sz 294/1 (2254/88, IPN Gd 294/1)
Akta sprawy o wykroczenie T. Wołyniec został pociągnięty do odpowiedzialności za to, że "pomimo wydanej decyzji (...) Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie z roku 1987 zakazującej założenia i działalności Międzyregionalnej Komisji Koordynacyjnej Pomorza Środkowego NSZZ >Solidarność< Koszalin-Słupsk, nie zaprzestał działalności w tej komisji firmując w dalszym ciągu swoim nazwiskiem wydaną przez tę organizację nielegalną publikację". Wydz. Śledczy WUSW w Koszalinie zwrócił się o przekazanie akt postępowania o wykroczenie w celu uzupełnienia. Następnie sprawę skierował do Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie m. Koszalin w celu ukarania ww. IPN Sz 294/3 (2301/88); IPN Sz 00106/294 t. 1 (2301/88, IPN Gd 0022/294 t. 1)
Akta śledcze Akta śledztwa przeciwko m.in. ww. oskarżonemu o dokonanie napaści na funkcjonariuszy MO w Słupsku 9.10.1988 oraz znieważanie słowne w trakcie wykonywania czynności służbowych dot. wylegitymowania uczestników nielegalnego zebrania członków Międzyregionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" Pomorza Środkowego Koszalin-Słupsk. Śledztwo na wniosek Prokuratury Rejonowej w Słupsku (1 Ds.1794/88) prowadził Wydz. Śledczy WUSW w Słupsku w okresie 10-24.10.1988. 11.10.1988 ww. został tymczasowo aresztowany. 13.10.1988 Sąd Rejonowy w Słupsku uchylił wobec ww. areszt zmieniając środek zapobiegawczy na poręczenie społeczne. Akt oskarżenia sporządzono 24.10.1988. Ww. został skazany 12.12.1988 wyrokiem Sądu Rejonowego w Słupsku (II K 817/88). IPN GD 012/149 (210/III)
Akta sądowe Ww. skazany 12.12.1988 wyrokiem Sądu Rejonowego w Słupsku (II K 817/88) na karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres 3 lat oraz podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w "Głosie Pomorza". Sąd Wojewódzki w Słupsku (II Kr 25/89) wyrokiem z 27.02.1989 uchylił wyrok Sądu Rejonowego w Słupsku. Postępowanie wobec ww. umorzył na podstawie art. 27 § 1 kk warunkowo na okres 1 roku próby, zobowiązał ww. do wpłaty na rzecz Społecznego Komitetu Budowy Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku oraz zmienił kwalifikację prawną zarzucanego czynu z "czynnej napaści" na "czynny opór". Postanowieniem Sądu Rejonowego w Słupsku z 14.06.1989 na mocy art. 1 p. 1 ustawy z 29.05.1989 postanowił "przebaczyć i puścić w niepamięć występki z art. 235 i 236 kk". IPN Gd 45/3 t. 1-2
Spuścizna Edwarda Müllera i Piotra Müllera Pismo Prokuratora Wojewódzkiego w Koszalinie do Przewodniczącego Oddziału Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Koszalinie dot. sprawy II Ds.27/84 prowadzonej przeciwko T. Wołyniec podejrzanemu o posiadanie urządzeń "małej poligrafii" oraz kolportaż nielegalnych ulotek. Postępowanie w tej sprawie Prokuratura Wojewódzka w Koszalinie umorzyła na mocy ustawy amnestyjnej z 21.07.1984. Sąd Rejonowy w Koszalinie 8.01.1985 orzekł przepadek m.in. maszyny do pisania zabezpieczonej u ww, która stanowiła pamiątkę rodzinną. IPN Gd 520/202
.