Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Błażej
Nazwisko: Wyszkowski
Miejsce urodzenia: Olsztyn
Data urodzenia: 03-02-1949
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Krystyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Błażej Wyszkowski został zarejestrowany 12.05.1976 pod nr 21242 w kategorii "meldunek operacyjny", a następnie do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Kanał" nr rej. 20785 prowadzonej od 6.01.1976 do 12.11.1985. W dn. 15.10.1976 SOS przekwalifikowano na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Kanał". W dn. 12.11.1985 materiały dotyczące SOR krypt. "Kanał" przekazano do Inspektoratu 2 WUSW w Gdańsku celem włączenia do SOR krypt. "Londyn" nr rej. 56042, w ramach której rozpracowywano ww. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Gracze" nr rejestr. 46460 prowadzona przez Wydz. IV/X Dep. III MSW dot. "Komitetu Samoobrony Społecznej KOR". Błażej Wyszkowski podpisał tzw. "deklarację ruchu demokratycznego" zamieszczoną w numerze 1 pisma "KSS-KOR" pt. "Głos", które miało spełnić rolę "teoretycznego organu opozycji demokratycznej w Polsce". IPN BU 0204/1405 t. 6 (50966/II), IPN BU 01244/1911 (F-12882/2) mikrofilm.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Maniacy" nr rejestr. Ra 2031 prowadzona przez Wydz. III KWMO w Radomiu. Sprawa założona w celu rozpracowania kontaktów "KSS KOR" na terenie Radomia. Błażej Wyszkowski figuruje w meldunku nr 738 z 13.06.1978 do Naczelnika Wydz. II KSMO w Warszawie dotyczącym pisma «Robotnik» nr 15 i oświadczenia "KSS KOR" z 11.06.1978 w sprawie prowadzenia głodówki przez m.in. B. Wyszkowskiego. IPN Ra 05/226 t. 7 (262/II)
Akta śledcze Wydz. Śledczego KWMO w Gdańsku w sprawie "sporządzania, przechowywania i rozpowszechniania dokumentów mogących wyrządzić szkodę PRL". Błażej Wyszkowski, członek "SKS-u", działacz "KOR-u", kolporter nielegalnych wydawnictw w latach 1977-1980 był wielokrotnie przeszukiwany i zatrzymywany na 48 godz. przed uroczystościami organizowanymi przez działaczy opozycji upamiętniającymi wydarzenia podpisania Konstytucji 3 Maja, odzyskania niepodległości przez Polskę, Grudnia 70'. W dn. 30.05.1978 ukarany karą 2 miesięcy aresztu przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie M. Gdańska za zakłócenie porządku publicznego okrzykami i spowodowanie zbiegowiska publicznego 28.05.1978 w Gdańsku. IPN Gd 013/136 t. 1, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14 (8551/III).
Akta podręczne prokuratora Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku w sprawie redagowania i kolportowania na terenie Gdańska i innych miast oraz przesyłania za granicę w 1976 i 1977 odezw, petycji i innych pism zawierających fałszywą treść dotyczącą warunków materialnych, stosunków społeczno-gospodarczych w Polsce i wyszydzające ustrój i naczelne organy PRL. Śledztwo wszczęto 10.02.1977 postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku. 11.01.1978 B. Wyszkowskiemu odmówiono wszczęcia postępowania przygotowawczego w sprawie odebrania przez nieznanych sprawców ww. kamery będącej własnością jednego z działaczy opozycji z Gdańska. 27.04.1978 przeszukano osobę i mieszkanie B. Wyszkowskiego. 30.05.1978 został ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń na karę 2 miesięcy aresztu za m.in. "stawianie oporu i utrudniania czynności funkcjonariuszom MO w czasie zatrzymywania innych osób". 29.06.1978 karę podtrzymał Sąd Rejonowy w Gdańsku. IPN Gd 321/70 t. 1-3.
Akta prokuratorskie Prokuratury Rejonowej w Gdańsku w sprawie "redagowania i kolportowania na terenie Gdańska i innych miast oraz przesyłania za granicę fałszywych wiadomości dotyczących PRL". W dn. 25.06.1980 Prokuratura Rejonowa w Gdańsku do śledztwa 4 Ds.46/80 włączyła materiały śledztwa 4 Ds.60/78 i oba postępowania prowadziła pod nr 4 Ds.46/80. Błażej Wyszkowski był jedną z 78 osób podejrzanych w sprawie. W latach 1978-1980 wielokrotnie przeszukiwano osobę i mieszkanie ww. Zatrzymywany na 48 godz. Śledztwo umorzono postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z 22.02.1982 na mocy art. 1 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 5 ust. 2 dekretu z 12.12.1981 "o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń". IPN Gd 286/1 t. 1, 2, IPN Gd 286/2 t. 1, 2, 6.
Akta administracyjne KWMO w Łodzi dotyczące oceny stanu bezpieczeństwa wewnętrznego z lat 1977-1978. W ocenie stanu bezpieczeństwa wewnętrznego łódzkiego województwa miejskiego w czerwcu 1978 z dnia 7.07.1978 występuje Błażej Wyszkowski w informacji o prawdopodobnym podjęciu głodówki w Gdańsku na znak protestu przeciwko zatrzymaniu 28.05.1978 przez MO w Gdańsku redaktorów pisma «Robotnik». IPN Ld pf 10/974 t. 2 (1445/X).
W dn. 14.09.1978 został zarejestrowany pod nr 26111 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Zespół" nr rej. 23328 prowadzonej od 17.06.1977 do 15.09.1978 przez Wydz. III KWMO w Gdańsku ze względu na negatywne wystąpienia polityczne. Sprawę zakończono poinformowaniem władz polityczno-administracyjnych. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 16169/II zniszczono. Materiałów o sygn. 16169/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Wasale" nr rejestr. 50269 prowadzona przez Wydz. III Dep. III MSW w Warszawie dotycząca działalności Studenckich Komitetów Solidarności (SKS) na terenie całego kraju. W materiałach znajduje się plan działań operacyjnych w SOR krypt. "Młodzieżowcy" nr rej. 24211 założonej na gdański «SKS». Jednym z założycieli «SKS-u» w Trójmieście był Błażej Wyszkowski, rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Kanał". Przed każdym spotkaniem gdańskiego «SKS-u» ww. kolportował ulotki informacyjne. Był założycielem «Komitetu Wolnych Związków Zawodowych». 07.04.1979 brał udział w spotkaniach gdańskich działaczy antysocjalistycznych z działaczem «KSS-KOR» z Warszawy. Brał udział w spotkaniu «Dyskusyjnego Klubu Politycznego» przy Wydz. Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim zorganizowanym 16.11.1977 na temat "Współczesny ruch młodzieżowy". IPN BU 0222/701 t. 1, 3, 5, 6 (54100/II).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Młodzieżowcy" (następnie "Rampa") zarejestrowana 08.11.1977 pod nr 24211 przez Wydz. III KWMO w Gdańsku. Sprawę założono w związku z powstaniem na terenie Trójmiasta «Studenckiego Komitetu Solidarności». Celem rozpracowania było neutralizowanie oddziaływania gdańskiego «SKS-u» na środowiska studenckie gdańskich uczelni, ustalenie działaczy i sympatyków gdańskiego «SKS-u» przy wykorzystaniu osobowych źródeł informacji i środków techniki operacyjnej. Jednym z założycieli gdańskiego «SKS-u» był Błażej Wyszkowski, rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Kanał". Materiałów o sygn. 18344/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych i akt IPN BU 0222/701 t. 1.
Akta operacyjne Wydz. III KWMO w Gdański dot. operacyjnego zabezpieczenia obchodów 1-majowych w latach 1978-1980 na terenie woj. gdańskiego. Błażej Wyszkowski figuruje w «wykazie osób zaangażowanych w działalność antysocjalistyczną proponowanych do objęcia ewentualnymi działaniami represyjnymi przed 1 maja 1979» jako aktywny działacz "KSS KOR". IPN Gd 0046/364 t. 3 (914/4).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Watra" nr rejestr. 31426 prowadzona przez Wydz. X Dep. III MSW w Warszawie założona na działacza opozycyjnego "KSS-KOR" Jacka Kuronia. Błażej Wyszkowski, student V roku Wydz. Budownictwa Politechniki Gdańskiej podpisał się pod tekstem oświadczenia z 15.06.1977 dotyczącym podjęcia głodówki na znak protestu przeciwko próbie likwidacji przez władzę "KSS-KOR-u". Ww. został skazany 30.05.1978 przez Kolegium ds. Wykroczeń na karę 2 miesięcy aresztu. Na znak protestu podjął w areszcie protest głodowy. 10.11.1978 u ww. przeprowadzono przeszukanie. IPN BU 0204/1417 t. 23, 28-30.
Akta administracyjne KWMO w Gdańsku zawierają oświadczenie z 30.05.1978 dot. kontynuacji głodówki protestacyjnej przez działaczy opozycji w związku z pobiciem przez MO i bezprawnym skazaniem członka «Komitetu Założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych» Błażeja Wyszkowskiego, który prowadzi głodówkę w więzieniu podjętą 28.05.1978 oraz oświadczenie z 30.05.1978 podpisane przez «Komitet Założycielski WZZ» i redakcję pisma «Bratniak» dotyczące skazania na 2 miesiące aresztu B. Wyszkowskiego przez Kolegium ds. Wykroczeń za zarzut, że gorszącym zachowaniem doprowadził do zbiegowiska publicznego. Błażej Wyszkowski był założycielem «Studenckiego Komitetu Solidarności Wyższych Uczelni Trójmiasta». Był uczestnikiem głodówki protestacyjnej w czerwcu 1977 żądając uwolnienia członków, sympatyków «KOR» i robotników więzionych za udział w czerwcowym proteście 1976 roku. IPN Gd 441/117.
Akta operacyjne Wydz. III KWMO w Gdańsku dotyczące obchodów Święta 11 Listopada w Gdańsku organizowanych przez ugrupowania opozycyjne. Plany, notatki służbowe, wykazy. W miejscu pracy Błażeja Wyszkowskiego została wywieszona kartka informująca o imprezie organizowanej przez działaczy opozycji w dniu 11.11.1979 z okazji rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. IPN Gd 0046/364 t. 6 (914/7).
Akta operacyjne Wydz. III KWMO w Gdańsku dot. akcji o krypt. "Tarcza" zabezpieczającej operacyjne uroczystości rocznicowych "Grudnia '70" organizowanych przez opozycję w latach 1978-1980. W związku z planowaną w grudniu 1979 uroczystością obchodów upamiętniających wydarzenia grudniowe na Wybrzeżu w dn. 16.12.1979 u B. Wyszkowskiego planowano dokonać przeszukania mieszkania i zatrzymania. Ww. figuruje w «wykazie osób zaangażowanych w działalność antysocjalistyczną na terenie Trójmiasta przewidzianych do zatrzymania na 48 h w ramach operacji krypt. "Tarcza"» sporządzonym 10.12.1979 oraz w «wykazie osób zaangażowanych w działalność antysocjalistyczną na terenie Trójmiasta przewidzianych do oddelegowania bądź dodatkowego zatrudnienia uniemożliwiającego wzięcie udziału w manifestacji pod bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej im. Lenina». 17.12.1979 przeszukany i zatrzymany. IPN Gd 0046/364 t. 7 (914/8).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Arka" nr rejestr. 56436 prowadzona przez Wydz. II Dep. III MSW w Warszawie w latach 1979-1988. Sprawa dot. rozpracowywania organizacji młodzieżowej „Ruch Młodej Polski”. Błażej Wyszkowski występuje w sprawie jako aktywnie zaangażowany w działalność «Studenckiego Komitetu Solidarności» w Gdańsku. IPN Gd 340/1 t. 1, 2 (54427/II).
Informacje dzienne Departamentu III MSW dotyczące aktualnej sytuacji w kraju według meldunków nadesłanych w 1980 roku. Błażej Wyszkowski został zatrzymany 1.02.1980 przed zakładami "Elektromontaż" w Gdańsku w czasie kolportowania przed wejściem do tego zakładu apelu skierowanego do pracowników. IPN BU 0365/1 t. 5.
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. "Klan"/"Związek" nr rejestr. Gd 37004 prowadzona przez Wydz. III "A"/ V / Insp. 2 KWMO/WUSW w Gdańsku w latach 1980-1983. Sprawa dot. "operacyjnej ochrony" działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. Błażej Wyszkowski, działacz NSZZ «Solidarność» przechodzi w aktach jak osoba skazana przez Sąd Rejonowy w Gdańsku. IPN Gd 003/166 t. 23 (185/IV).
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. "Renesans"/ "Mrowisko" nr rejestr. Gd 42220 prowadzona przez Wydz. V, Insp. 2 KWMO/WUSW w Gdańsku w latach 1982-1985 dot. taktyki działań w stosunku do NSZZ "Solidarność" na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. 30.04.1983 Wydz V KWMO w Gdańsku przekazał sprawę do dalszego prowadzenia Insp. 2 KWMO w Gdańsku. Błażej Wyszkowski figuruje w «wykazie osób poszukiwanych w trybie nadzwyczajnym do internowania» sporządzonym 27.12.1981. IPN Gd 003/176 (200/IV).
Akta operacyjne Wydz. II KWMO w Gdańsku dotyczące wzajemnych kontaktów obywateli PRL i RFN. Charakterystyka działacza opozycji Błażeja Wyszkowskiego znajduje się w materiałach dotyczących jego małżonki, która ubiegała się o paszport. B. Wyszkowski wchodził w skład Komitetu Założycielskiego «SKS», współpracował z «KSS-KOR» i «ROPCiO», był przewidziany do internowania, jednak w związku z wyjazdem w czerwcu 1981 do RFN nie został internowany. IPN Gd 0046/703 t. 6 (1337/6).
Akta operacyjne Wydz. III KWMO w Gdańsku dotyczące przygotowania i prowadzenia akcji internowania działaczy NSZZ "Solidarność". Arkusz ewidencyjny Błażeja Wyszkowskiego sporządzony 08.01.1981 został zniszczony 28.12.1982 za "protokołem komisyjnego zniszczenia i przekazania dokumentów w związku z decyzją nr 037/82 Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku z dnia 3.12.1982". IPN Gd 0207/8 (156/8, 911/5).
Błażej Wyszkowski 13.04.1987 został zarejestrowany pod nr 56081 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Londyn" nr rejestr. 56042 prowadzonej przez Inspektorat 2 WUSW w Gdańsku w okresie od 07.04.1987 do 05.10.1989. Materiały zniszczono. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta paszportowe Błażeja Wyszkowskiego prowadzone przez Wydz. Paszportów KWMO w Gdańsku. W materiałach znajdują się postanowienia o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę nr Z-4043/77 do WKŚ (Wszystkie Kraje Świata) od 20.11.1977-20.11.1979 wniesione przez Wydz. III KWMO w Gdańsku, ponieważ "podejrzany jest o zbieranie informacji dla J. Giedrojcia z «Kultury» paryskiej. W czerwcu br. był organizatorem prowokacyjnej głodówki protestacyjnej na Politechnice Gdańskiej. Aktualnie jako aktywista elementów antysocjalistycznych jest współzałożycielem nielegalnego tzw. Studenckiego Komitetu Solidarnościowego na terenie Gdańska" oraz Z-6535/80 do WKŚ od 15.01.1980-15.01.1982 przez Wydz. III KWMO w Gdańsku, ponieważ "w swej dotychczasowej działalności był wielokrotnie autorem i wykonawcą prowokacyjnych akcji o negatywnym wydźwięku politycznym. Swój ewentualny wyjazd do KK może wykorzystać do nawiązania kontaktów z zachodnimi ośrodkami dywersji ideologicznej oraz przekazania im materiałów o charakterze antysocjalistycznym". EAGD 200696.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 10.05.2018 r. dotyczące Błażeja Wyszkowskiego: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu (Ppl Gd 692/17).

.