Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2021 09:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stefan
Nazwisko: Żmurek
Miejsce urodzenia: Puchaczów
Data urodzenia: 14-05-1936
Imię ojca: Feliks
Imię matki: Stefania


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały ewidencyjne W 1966 zabezpieczony przez Wydz. III KWMO w Lublinie na wyjazd do państw kapitalistycznych jako pracownik Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego (WSK) w Świdniku. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta administracyjne Informacje dot. sytuacji społeczno-politycznej w woj. lubelskim. Stefan Żmurek występuje w informacji z dn. 15.03.1984 w związku z prowadzonym przez Wydz. Śledczy postępowaniem RSD 1/84 (1 Ds 58/84/S) - dn. 13.03.1984 został zatrzymany jako podejrzany o kontynuowanie działalności w podziemnych strukturach NSZZ "Solidarność". IPN Lu 0139/1 (126/1)
Akta administracyjne Zapis w książce ewidencji zatrzymanych pod poz. 180 - zatrzymany dn. 14.03.1984 (taka data w aktach). IPN Lu 0192/32 (194/35)
.