Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-12-2021 09:17

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Sobota
Miejsce urodzenia: Sulów
Data urodzenia: 03-04-1941
Imię ojca: Józef
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Akta sprawy krypt. "Związek" założonej w celu ochrony operacyjnej Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ "Solidarność" w Lublinie. Jan Sobota występuje w materiałach jako członek ZR, przewodniczący NSZZ "Solidarność" w PKS Kraśnik, organizator strajków; w okresie stanu wojennego ukrywał się. IPN Lu 018/162 (IV/249)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Wzmianki na temat Jana Soboty występują w sprawie krypt. "Pułkownik" nr rej. 28409, założonej na inną osobę w związku z aktywną działalnością w nielegalnych strukturach NSZZ "Solidarność" w Fabryce Łożysk Tocznych w Kraśniku. Jan Sobota był wpółorganizatorem strajku w FŁT. Pomiędzy 1981 r. a 1983 r. pozostawał w ukryciu; w tym czasie zajmował się m.in. wydawaniem prasy podziemnej i organizowaniem pomocy dla rodzin osób internowanych. IPN Lu 0229/183 (MF 6513/2)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Objęty kontrolą operacyjną w ramach KE krypt. "Brodacz" nr rej. 6281 ze zględu na "podejrzenie o przynależność do podziemnych struktur b. NSZZ "Solidarność" i prowadzenie "wrogiej politycznej działalności". Rozpracowanie zakończono z powodu niestwierdzenia wrogiej działalności". Materiały zarchiwizowano do nr II/512 w WUSW Tarnobrzeg, a następnie zniszczono. Akta o sygn. II/512 zostały zniszczone; wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
.