Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Rojewski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 14-07-1937
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jan Rojewski w dniu 12.10.1971 został zarejestrowany przez Wydz. II KW MO we Wrocławiu pod nr. 28926 i objęty kontrolą operacyjną w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o krypt. "Sługus" w związku z podejrzeniem, iż w trakcie czasowego pobytu w 1971 we Francji "korzystał z pomocy Stowarzyszenia Polskich Kombatantów i ubiegał się o wyjazd emigracyjny do USA (KE został wszczęty na podstawie informacji uzyskanej z Dep. I MSW w Warszawie). Prowadzenia KE zaniechano dnia 27.10.1973 w związku z niestwierdzeniem wrogiej działalności, a materiały złożono w archiwum 26.11.1973 pod sygn. 99716/II. IPN Wr 024/8262 (99716/II), IPN Wr 098/309 (99716/II) mikrofilm.
Jan Rojewski w dniu 15.10.1971 został zarejestrowany przez Wydz. II KW MO we Wrocławiu pod nr. 29009 w kategorii "Zastrzeżenie". Zastrzeżenie wyjazdów do krajów kapitalistycznych i Jugosławii na okres 14.10.1971 - 15.10.1973 zostało wniesione w związku nawiązanym w 1971 roku kontaktem ze Stowarzyszeniem Polskich Kombatantów w Paryżu. Pismem z dnia 12.11.1973 zostało ono anulowane. IPN Wr 024/8262 t. 1 (99716/II).
.