Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Waldemar Roman
Nazwisko: Pernach
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 12-09-1936
Imię ojca: Marian
Imię matki: Wacława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowanego Internowany od 17.12.1981 do 12.08.1982 decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Warszawie jako działacz NSZZ "Solidarność", ponieważ istniało „podejrzenie podjęcia działalności skierowanej przeciwko interesom politycznym państwa lub powodujących zakłócenia w funkcjonowaniu gospodarki narodowej”. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia Warszawa-Białołęka. IPN BU 448/399
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Objęty kontrolą operacyjną w ramach SOS krypt. „Zwiadowca” prowadzonej wobec jego żony Marii (sprawa zarejestrowana 27.04.1981 przez Wydz. V Dep. IIIA MSW w kategorii „meldunek”, przekwalifikowana 19.01.1982 na SOS). Inwigilacja Waldemara Pernacha od 24.11.1982 była prowadzona w ramach odrębnej SOS krypt. „Zgodny”. SOS krypt. „Zwiadowca” zakończono 21.12.1982, a jej materiały złożone 7.02.1983 w archiwum Biura "C" MSW pod nr. 51559/II zostały zniszczone w styczniu 1990 r. Materiały zniszczone. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Poddany kontroli operacyjnej jako dawny działacz NSZZ "Solidarność" Regionu Mazowsze i pracownik Centrali Zaopatrzenia i Transportu Górnictwa i Energetyki w Warszawie. W kartotece odnotowano, że „był organizatorem akcji plakatowej oraz zachęcał w miejscu pracy pracowników do podejmowania akcji protestacyjnych i strajkowych”. Sprawę przekwalifikowano 25.05.1983 na KE krypt. „Zgred”, a następnie na SOS krypt. „Renegat”. Inwigilację zakończono 19.03.1985 „z powodu zaprzestania wrogiej działalności”. Materiały sprawy złożone 13.05.1985 w archiwum Biura "C" MSW zostały włączone do akt SOS krypt. „Zwiadowca” pod nr 51559, a następnie zmikrofilmowane pod nr. 10151/2 (film liczył 504 klatki). Akta i mikrofilm zniszczono w styczniu 1990 r. (protokół brakowania nr 114), „gdyż nie przedstawiały wartości operacyjnej”. Materiały zniszczone. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Materiały ewidencyjne W okresie pozostawania pod kontrolą operacyjną Wydz. V Dep. V MSW, prowadzoną pod nr. 69045, był sprawdzany przez inne jednostki organów bezpieczeństwa PRL: 20.02.1982 przez Wydz. I Dep. Kadr MSW (powód: „spr[awdzenie] specjal[ne]”), 20.07.1982 przez Wydz. V-1 KSMO (powód: „przed rozpracow[aniem]”), 24.08.1983 przez Samodzielna Grupe Operacyjną KSMO (powód: „przed rozprac[owaniem]”) i 1.06.1986 przez Wydz. VI Dep. II MSW (powód: „przed rozpracow[aniem]”). Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Rozpracowanie Obiektowe [RO] Z nieznanych powodów objęty rozpracowaniem obiektowym krypt. „Warrior” zarejestrowanym 31.01.1986 przez Wydz. XI Dep. I MSW zajmujący się „przeciwdziałaniem dywersji ideologicznej”. Z powodu rozpracowywania przez wywiad zarejestrowany 5.02.1986 w Biurze „C” MSW pod nr. 95397 w kategorii zabezpieczenie operacyjne. Materiały sprawy zostały zniszczone 27.09.1989. W okresie prowadzenia tej sprawy był sprawdzany 22.10.1987 przez Wydz. III-2 SUSW (powód: „kont[akt] figur[anta]”). Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.