Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Bobiński
Miejsce urodzenia: Aleksandrów
Data urodzenia: 04-03-1932
Imię ojca: Jan
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Rejestrowany jako figurant sprawy operacyjnego sprawdzenia wszczętej 11.01.1963. W ramach SOS prowadzono obserwację J. Bobińskiego. W sprawie wykorzystywani byli TW „Czech”, „Staszewski” i „M.J”. Materiały złożono do archiwum do nr II-2712, a następnie częściowo włączono do akt kontrolno-śledczych dot. w/w sygn. 11348/III. Materiałów o sygn. 2712/II. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta kontrolne śledztwa Akta śledztwa w sprawie Józefa Bobińskiego podejrzanego o współpracę z wywiadem amerykańskim. Śledztwo wszczęto pod nadzorem Wojskowego Prokuratora Garnizonowego w Szczecinie po informacji od innego marynarza o wizycie w/w w konsulacie USA w Antwerpii. Oskarżony o to, że jako marynarz PŻM m/s „Świdnica” 16.12.1962 w Antwerpii, wspólnie z innym członkiem załogi miał przekazywać informacje przedstawicielom wywiadu amerykańskiego. Zarzuty przedstawiono 16.01.1963, a J. Bobińskiego umieszczono w Centralnym Więzieniu w Szczecinie. Śledztwo zakończono 15.07.1963 skierowaniem aktu oskarżenia. IPN Sz 006/299 t. 1-3 (IPN Po 0014/299, 11348/III)
Akta prokuratorskie Akta prokuratorskie w sprawie marynarzy m/s „Świdnica”, którzy 16.12.1962 w konsulacie USA w Antwerpii mieli przekazywać informacje przedstawicielom wywiadu amerykańskiego. Informacje dotyczyły obronności PRL. 16.01.1963 prokurator wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu J. Bobińskiego, który w czasie przesłuchań przyznał, że otrzymał zadanie „zorientować się w nastrojach polskiej ludności, w sprawie kubańskiej i stosunków Moskwa-Pekin, a nadto dowiedzieć się o uzbrojeniu jednostki radzieckiej we Władysławowie, wejść w bliższy kontakt z kapitanem Armii Radzieckiej, którego znał i za jego pośrednictwem zasięgnąć informacji, o tej jednostce oraz ustalić jakie są jednostki wojskowe na Helu i czy są tam jednostki radzieckie”. IPN By 192/1442
Akta prokuratorskie Akta kontrolne Naczelnej Prokuratury Wojskowej nad śledztwem prowadzonym przez KWMO w Szczecinie pod nadzorem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Szczecinie (Pg.Śl 4/63). W materiałach znajdują się meldunki prokuratorów, odpisy protokołów przesłuchań, planów śledztw oraz postanowień o przedłużeniu śledztwa. IPN BU 765/196
Akta prokuratorskie Akta nadzorcze prokuratora w sprawie marynarzy m/s „Świdnica” oskarżonych o współpracę z wywiadem amerykańskim i udzielanie informacji w konsulacie USA w Antwerpii. Akta zawierają informacje o postanowieniach Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Szczecinie, odpis aktu oskarżenia i wyroku. J. Bobiński skazany wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy starał się o przerwę w odbywaniu kary. Prośba została oddalona przez sąd 17.06.1964. IPN By 239/672
Akta sądowe Na podstawie art. 7 dekretu z 13.06.1946 o „Przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa” (tzw. Małego Kodeksu Karnego) skazany 4.01.1964 wyrokiem Sądu POW w Bydgoszczy na karę 5 lat pozbawienia wolności i przepadek przedmiotów pochodzących z przestępstwa. Sąd zaliczył w poczet kary okres pozbawienia wolności od 14.01.1963. Karę odbywał w Zakładzie Karnym w Potulicach, a od 19.11.1965 w ZK we Wronkach. Warunkowo zwolniony 26.05.1966 na mocy decyzji Wojskowego Sądu Garnizonowego w Poznaniu. 15.07.1976 Sąd POW w Bydgoszczy wydał postanowienie o zatarciu kary wobec w/w. IPN By 192/1443 t. 1-3
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego „Oferent” z powodu podejrzenia o prowadzenie „wrogiej działalności”. Aktami sprawy interesował się Wydział V WUSW w Gdańsku. Nie zostały one jednak wykorzystane, a sprawę zakończono. Dokumenty złożono w archiwum Wydz. „C” WUSW w Gdańsku do nr II-18624. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Teczka kandydata na tajnego współpracownika [kTw] Rejestrowany 22.10.1986 przez Referat V RUSW w Wejherowie w kategorii kTW. Materiały złożono do archiwum Wydz. „C” WUSW w Gdańsku pod nr I-k-23621. Brak możliwości określenia powodów rezygnacji z pozyskania do współpracy. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta paszportowe 17.07.1979 Wydział II KWMO w Gdańsku poinformował Wydz. Paszportów KWMO w Gdańsku, że J. Bobiński w 1962 wszedł w kontakt z wywiadem USA. Wydz. Paszportów miał informować o każdej próbie wyjazdu Bobińskiego do krajów kapitalistycznych (KK) lub krajów demokracji ludowej. 12.03.1987 wydano odmowę na wyjazdy do KK. 03.09.1987 wystawiono kolejną odmowę wydania paszportu. Zastrzeżenie do 12.03.1989 wydał zastępca szefa RUSW w Wejherowie. Decyzja została cofnięta przez zastępcę szefa WUSW w Gdańsku 06.04.1988. IPN Gd 645/90790 (EAGD 90790)
Akta administracyjne Zeszyt wykonanych brudnopisów dokumentów w sprawach MOB (mobilizacyjno-obronnych) Wydziału II KWMO/WUSW w Gdańsku za lata 1977–1985. Wymieniony w wykazie osób przeznaczonych do internowania w przypadku wzrostu zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub wojny. IPN Gd 0046/617 t. 7
.