Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-08-2023 09:42

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław
Nazwisko: Deptuła
Miejsce urodzenia: Dąbrowa
Data urodzenia: 09-05-1922
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Wiktoria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta administracyjne Ujawnił się przed Komisją Amnestyjną PUBP w Pułtusku, w trakcie ujawnienia stwierdził, iż "żadnej przestępczej działalności przeciwko Państwu Polskiemu nie miał" (zaświadczenie o nr 56798). Materiałów brak. Wpis na podstawie IPN BU 01568/1721/J oraz zapisu kartotecznego.
Akta śledcze Akta w sprawie przeciwko W. Deptule zatrzymanemu w dn. 27.07.1948 przez organy PUBP w Pułtusku pod zarzutem współpracy z oddziałem partyzanckim. Wobec podejrzanego zastosowano areszt tymczasowy z dniem 14.08.1948 i osadzono w Więzieniu w Pułtusku. Śledztwo zakończono sporządzeniem aktu oskarżenia w dn. 18.09.1948, w którym W. Deptuła został oskarżony o to, iż od marca 1948 do 28.07.1948 na terenie wsi Dąbrowa (pow. Pułtusk) udzielał pomocy członkom oddziału partyzanckiego pod dowództwem „Mazurka” w postaci kwater i żywności oraz miejsca dla przechowania broni i amunicji, a także o to, iż od około 22.07.1948 do 28.07.1948 przechowywał we wsi Dąbrowa na swym polu broń „bez prawnego zezwolenia władz”. Wg. raportu kierownika PDel. ds. BP Wyszków z dn. 10.05.1956 sprawę złożył do archiwum Wydz. X WUdsBP Warszawa, gdyż ww. „działalności na obecnym etapie nie przejawia”. IPN BU 01568/1721/J (8851/0, 6457/III, 6457/3)
Akta sądowe Akta w sprawie przeciwko W. Deptule oskarżonemu w dn. 18.09.1948 o to, iż od marca 1948 do 28.11.1948 udzielał pomocy członkom oddziału partyzanckiego pod dowództwem „Mazurka” w postaci kwater i żywności na terenie swych zabudowań w Dąbrowie (pow. Pułtusk). Wyrokiem WSR w Warszawie z dn. 23.12.1948 za powyższe skazany na 10 lat więzienia oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 3 lat. NSW w dn. 27.05.1949 utrzymał w mocy orzeczenie. WSR w Warszawie w dn. 30.08.1954 na mocy ustawy o amnestii z 22.11.1952 złagodził wyrok ww. do 6 lat i 8 miesięcy więzienia. Osadzony min. w Więzieniu w Pułtusku, Warszawa I, Nowogardzie, Szczecinie. Zwolniony warunkowo 21.10.1954 z Więzienia w Szczecinie. IPN BU 1022/308 (Sr 1251/48)
Akta penitencjarne W okresie 26.10.1949-20.12.1951 osadzony w Centralnym Więzieniu w Rawiczu, gdzie przybył z Więzienia w Warszawie. W dn. 20.12.1951 przeniesiony do Więzienia w Nowogardzie. IPN Po 3/36, IPN Po 3/38, IPn Po 3/42, IPN Po 3/44, IPN Po 3/47, IPN Po 3/96
Sprawa Obiektowa [SO] Zarejestrowany w dn. 9.11.1981 przez Wydz. IV KWMO w Suwałkach pod nr Su 2621 do SO krypt. "Strzecha" (nr rej. Su 2358) jako aktywny działacz NSZZ RI „Solidarność”. Sprawa założona w związku z tworzeniem się na terenie b. województwa suwalskiego nieformalnych struktur samorządowych pn. "Solidarność Wiejska" związanych z ogniwami MKZ NSZZ "Solidarność" w Suwałkach. Ochrona operacyjna miała na celu "rozpoznanie kierunków i tendencji rozwojowych oraz niedopuszczenie do przenikania do tych ogniw elementów antysocjalistycznych oraz byłych działaczy PSL". IPN Bi 01/54 (54/IV)
.