Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zdzisław
Nazwisko: Napiórkowski
Miejsce urodzenia: Łukta
Data urodzenia: 04-07-1949
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Agnieszka


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowanego Internowany na podstawie decyzji nr 95 Komendanta Wojewódzkiego MO w Olsztynie z dn. 17.12.1981 do ośrodka odosobnienia w Zakładzie Karnym w Iławie ponieważ był „wrogo ustosunkowany do władz administracyjnych i politycznych PRL”. Zwolniony w dn. 29.04.1982 na podstawie decyzji nr 58 o uchyleniu internowania. IPN Bi 71/208, IPN Bi 065/277 (1062/IV)
Akta internowania Internowany do ośrodka odosobnienia w Zakładzie Karnym w Iławie jako były członek Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Ośrodku Transportu Leśnego w Morągu, przeciwnik ustroju socjalistycznego w PRL. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta paszportowe W aktach ww. znajduje się zapis o zastrzeżeniu wyjazdów do KK w okresie 5.02.1982-5.02.1984 wniesionym przez Wydz. IV KWMO Olsztyn. Wg pisma skierowanego z RUSW Morąg do Naczelnika Wydz. Paszportów WUSW Olsztyn z dn. 27.12.1983 Z. Napiórkowski jesienią 1980 wraz z grupą pracowników OTL Morąg utworzył Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” oraz prowadził szeroką akcję propagandową na rzecz „Solidarności” w innych zakładach morąskich. W dn. 18.12.1980 został wybrany przewodniczącym Komisji Zakładowej w OLT Morąg, a z jego inicjatywy i działaczy NSZZ „Solidarność” w Mazurskich Zakładach Przemysłu Sklejek w Morągu odbyło się spotkanie, na którym doszło do założenia MKZ. Jako aktywny działacz "Solidarności" był autorem szeregu postulatów, petycji, żądań kierowanych do władz państwowych, terenowych i zakładowych. Do czasu powstania MKZ- był głównym kolporterem periodyków wydawanych na Wybrzeżu, Elblągu, Olsztynie. IPN Bi 132/2698/13 (EAOl-107759)
Teczka kandydata na TW [KTW] Opracowywany w charakterze kandydanat na TW, ponieważ był dobrze zorientowany w sytuacji społeczno-politycznej. Niepozyskany do współpracy z powodu wyjazdu na stałe za granicę w dn. 24.05.1984. Akta o sygn. 17017/I-k zniszczono w 1989, zachował się mikrofilm. IPN Bi 0088/2470 (17017/I-k, 2515/1- MF)
.