Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk Tadeusz
Nazwisko: Różański
Miejsce urodzenia: Służewo
Data urodzenia: 05-11-1940
Imię ojca: Mieczysław
Imię matki: Teresa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne dochodzenia Akta kontrolne dochodzenia prowadzonego przez KPMO w Radziejowie w sprawie działającej na terenie Zasadniczej Szkoły Metalowej w Radziejowie organizacji „Ptasia Rodzina”. Dochodzenie wszczęto po zatrzymaniu dowódcy organizacji o pseudonimie „Orzeł”. Henryk Różański pojawia się w zeznaniach przesłuchiwanych osób, jako członek grupy o pseudonimie „Kruk”. Sprawa została przekazana Samodzielnej Sekcji Śledczej KWMO w Bydgoszczy. IPN By 644/108 (80/III-K)
Akta kontrolne śledztwa Akta śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Wojewódzkiej w Bydgoszczy (II Ds. 7/59) w sprawie organizacji o nazwie „Ptasia Rodzina” działającej na terenie Radziejowa. H. Różański był przesłuchiwany przez oficerów z Samodzielnej Sekcji Śledczej KWMO w Bydgoszczy. Podejrzany o to, że: „od października 1958 do stycznia 1959 w Radziejowie należał do nielegalnej organizacji pn. »Ptasia Rodzina«, której istnienie miało pozostać tajemnicą wobec władzy państwowej”. Akt oskarżenia zatwierdzono 28.02.1959. IPN By 070/4287 (4670/III)
Akta sądowe Akta sprawy sądowej odbywającej się w dniach 14-15.04.1959 przed Sądem Wojewódzkim w Bydgoszczy, Ośrodek w Toruniu. H. Różański oskarżony o przynależność do organizacji „Ptasia Rodzina” odpowiadał z wolnej stopy. Wyrokiem z 16.04.1959 został skazany na 6 miesięcy pozbawienia wolności. Karę warunkowo zawieszono na okres dwóch lat. IPN By 133/65-66
Charakterystyka Charakterystyka nr 100/0 organizacji „Ptasia Rodzina” działającej w latach 1958-1959 na terenie Zasadniczej Szkoły Metalowej w Radziejowie. Nazwa organizacji powstała od pseudonimów członków grupy, które pochodziły od nazw ptaków. Proces członków organizacji odbył się w Toruniu w dniach 14-15.04.1959. Wszyscy otrzymali kary w zawieszeniu. W aktach znajduje się kwestionariusz osobowy dotyczący Henryka Różańskiego. IPN By 011/13; IPN By 09/100; IPN BU 0176/181
.