Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-08-2022 07:47

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek Janusz
Nazwisko: Rewers
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
Data urodzenia: 05-10-1947
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany 04.10.1983 pod nr 22182 do SOS 04.10.1983 przemianowanej na SOR krypt. "Elektryk" nr rej. 22062 prowadzonej od 19.09.1983 do 03.12.1984 z powodu przynależności do nielegalnej grupy, która prowadziła działalność antypaństwową polegająca na kolportowaniu nielegalnych ulotek i innych wydawnictw oraz zbieraniu pieniędzy na zakonspirowaną działalność związkową. Brał udział w organizowaniu audycji radia "Solidarność" nadawanych w Bydgoszczy w 1983. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 6325/II zniszczono. Materiałów o sygn. 6325/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta śledcze Objęty śledztwem prowadzonym od 10.09.1983 do 15.06.1984 w sprawie rozpowszechniania fałszywych wiadomości przy pomocy ulotek i nielegalnych radiostacji na terenie Bydgoszczy. 03.10.1983 przeszukano mieszkanie ww. 05.10.1983 tymczasowo aresztowany na mocy postanowienia Prokuratury Wojewódzkiej w Bydgoszczy (Ds.55/83). 02.11.1983 Prokuratura Wojewódzka w Poznaniu (Ds.114/83) przejęła śledztwo pod nadzór. 30.05.1984 sporządzono akt oskarżenia, w którym ww. postawiono zarzut, że "w okresie od 1982 r. do października 1983 r. w Bydgoszczy brał udział w rozwiązanym związku "Solidarność", działającym w Przedsiębiorstwie "Elektromontaż" - w ten sposób, że uczestniczył w zebraniach związku oraz rozpowszechniał za pomocą środków masowej informacji fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL". 25.07.1984 Sąd Rejonowy w Poznaniu (V K. 757/84) postępowanie umorzył na mocy ustawy o amnestii z 21.07.1984. IPN By 070/5197 (5734/III)
Akta tymczasowo aresztowanego Tymczasowo aresztowany 05.10.1983 na mocy postanowienia Prokuratury Wojewódzkiej w Bydgoszczy w związku z toczącym się postępowaniem Ds. 55/83. W dn. 23.12.1983 zwolniony na mocy postanowienia Prokuratury Wojewódzkiej w Poznaniu (Ds. 114/83) o uchyleniu i zmianie środka zapobiegawczego i oddany pod dozór milicyjny. IPN By 89/768 (39/623)
Kwestionariusz ewidencyjnych [KE] Kontrolowany operacyjnie z powodu prowadzenia w latach 1982-1983 działalności związkowej. Kontrolę zakończono ponieważ stwierdzono, że ww. nie prowadził działalności o "wrogim" politycznie charakterze. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 6621/II. Materiałów o sygn. 6621/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta paszportowe W aktach paszportowych Marka Rewersa znajduje się postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdów za granicę nr ZT-257/83 do WKŚ (Wszystkie Kraje Świata) w okresie 05.10.1983-05.10.1986 wniesione 10.10.1983 przez Wydz. Śledczy WUSW w Bydgoszczy w związku z toczącym się przeciwko ww. śledztwem RSD-12/83. IPN By 680/204767 (EABY 204767)
.