Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Maria
Nazwisko: Donimirski
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 12-09-1960
Imię ojca: Witold
Imię matki: Renata
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jerzy Donimirski, student III roku Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, członek NZS, był rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Płyta" nr rej. KR 26492 przez Wydz. V KWMO w Krakowie. Został zarejestrowany 27.08.1982. Brał udział we wmurowaniu w dn. 25.08.1982 na Rynku Głównym w Krakowie płyty pamiątkowej NSZZ "Solidarność" zawierającej znak "Solidarności Walczącej" i napis o treści "Nie oddamy Sierpnia. Solidarność Małopolska w drugą rocznicę Porozumień Gdańskich. Kraków, sierpień 1982". W następstwie tego został internowany. Materiały złożono 12.01.1983 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie do nr 15834/II-gr. Akta zniszczono w październiku 1989. Akta 15834/II-gr. zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Materiały archiwalne stanowiące dokumentację dot. wprowadzenia w PRL stanu wojennego. Jerzy Donimirski występuje w dokumentacji osób internowanych. Dokumentacja zawiera akty prawne, wykazy internowanych, dokumenty na temat pracy operacyjnej z internowanymi, meldunki operacyjne dot. internowanych. IPN Kr 010/12080 t. 1-10 (15952/II).
Akta internowania Jerzego Donimirskiego. Internowany decyzją nr 478 KWMO w Krakowie od 28.08.1982 w ośrodku odosobnienia w Uhercach. Brał udział w akcji wmurowania tablicy pamiątkowej "Solidarności" w płytę Rynku Głównego w Krakowie. Zwolniony z internowania w dniu 16.11.1982 na podstawie decyzji nr 217 KWMO w Krakowie z 08.11.1982. IPN Kr 076/35 (16001/II).
Akta internowanego. Jerzy Donimirski został internowany 28.08.1982. Do Ośrodka Odosobnienia w Uhercach przybył 07.09.1982. Zwolniony 16.11.1982. IPN Rz 57/427.
.