Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard Jerzy
Nazwisko: Biały
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 07-03-1954
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Eugenia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta nadzoru Akta nadzoru nad postępowaniem prowadzonym w trybie doraźnym przez Prokuraturę Marynarki Wojennej w Gdyni (Pm.Sl.9/II/81) w sprawie Ryszarda Białego, oskarżonego o to, że "14.12.1981 na terenie Wojskowych Zakładów Budowlanych w Gdyni, wobec zatrudnionych żołnierzy, działając w celu osłabienia gotowości obronnej PRL, rozpowszechniał wiadomości, że wprowadzony stan wojenny jest bezprawny i bezpodstawny, wprowadzenie jego wykonane jest w celu ochrony ludzi, którzy doprowadzili Polskę do ruiny, a także określił osoby wchodzące w skład Rządu PRL jako »starych sklerotyków«”. Naczelna Prokuratura Wojskowa w Warszawie postanowieniem z 19.12.1981 nie uwzględniła zażalenia ww. z 17.12.1981 dot. zmiany trybu postępowania w sprawie. SMW w Gdyni postanowieniem z 29.12.1981 odstąpił od prowadzenia sprawy w trybie doraźnym. IPN Gd 267/6825 (3746/84/9)
Akta sądowe Ryszard Biały skazany wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z 23.02.1982 na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres 3 lat próby, karę grzywny za to, że „14.12.1981 na terenie Wojskowych Zakładów Budowlanych w Gdyni w kancelarii pododdziału (…) wyszydzał naczelne organy PRL wypowiadając pod ich adresem znieważające określenia słowne”. IPN Gd 253/9201 (3958/91/3625)
Akta paszportowe R. Biały 26.05.1979 otrzymał odmowę na wyjazd za granicę do Szwecji w związku z tym, że „jako student ostatniego roku studiów na Politechnice Gdańskiej powinien najpierw podjąć pracę zarobkową”. Od powyższej decyzji ww. odwołał się przedstawiając zaświadczenie o planowanym zatrudnieniu od 1.10.1979 otrzymując 10.07.1979 zgodę na wyjazd do Szwecji. IPN Gd 645/124837 (EAGD 124837)
.