Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Waldemar Piotr
Nazwisko: Bobkowski
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 25-11-1962
Imię ojca: Albin
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] W. Bobkowski 9.03.1983 zarejestrowany przez Wydz. III KWMO w Gdańsku pod nr 46495 jako główny figurant do SOR krypt. "Orzeł" dot. „kolportażu wrogich ulotek”. Materiały złożone do archiwum 30.05.1984 pod sygn. 18525/II zniszczono w 1990. Materiałów o sygn. 18525/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta śledcze Objęty śledztwem prowadzonym od 14.03.1983 do 8.06.1983 w sprawie „rozpowszechniania w Gdańsku ulotek nawołujących do manifestacji w dn. 13 i 14.03.1983 oraz kolportowania pism zawierających fałszywe wiadomości”. Zatrzymany 12.03.1983. Tego samego dnia dokonano przeszukania mieszkania ww. Materiały złożone do archiwum 30.05.1984 pod sygn. 8435/III zniszczono za protokołem brakowania nr 1/88. Materiałów o sygn. 8435/III brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta prokuratorskie Waldemar Bobkowski tymczasowo aresztowany na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z 14.03.1983 za to, że „w okresie od lutego 1983 do 11.03.1983 w Gdańsku, w celu wywołania niepokojów publicznych lub rozruchów podejmował szereg działań w szczególności przez to, że gromadził ulotki różnej treści wykonane techniką druku, a wśród nich z wizerunkiem orła w koronie i tekstem nawołującym do nielegalnych manifestacji oraz o treści »Solidarność Żyje…« sygnowaną przez Tymczasowy Komitet »Solidarność Gdańsk« zawierającą fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny i rozruchy, a które następnie to druki rozpowszechnił w różnych miejscach na terenie Gdańska". Prokuratura Rejonowa w Gdańsku 14.05.1983 nie uwzględniła wniosku obrońcy ww. z 12.05.1983 dot. uchylenia tymczasowego aresztowania, a 20.07.1983 zaskarżyła do Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku postanowienie Sądu Rejonowego w Gdańsku z 14.07.1983 uchylające tymczasowe aresztowanie ww. IPN Gd 64/14
Akta sądowe Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku z 8.08.1983 postępowanie karne wobec ww. umorzono na mocy ustawy o amnestii. IPN Gd 681/4 t. 1-2
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego Tymczasowo aresztowany 14.03.1983 na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej w Gdańsku w związku z toczącym się postępowaniem 4 Ds. 23/83 w związku z podejrzeniem gromadzenia i kolportowania „nielegalnych” ulotek. 14.07.1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku (IV K. 867/83) uchylił tymczasowy areszt. IPN Gd 161/28 (39/816)
.