Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Czesław
Nazwisko: Brzeski
Miejsce urodzenia: Kartuzy
Data urodzenia: 29-07-1956
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Agnieszka


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Akta śledztwa prowadzonego w okresie 1.09.1982-7.10.1982 w sprawie udziału w "nielegalnym" zbiegowisku Czesława Brzeskiego zatrzymanego 31.08.1982 za udział w zajściach ulicznych w Gdańsku. Ww. otrzymał zastrzeżenie („Z” Nr 8070/82) na wyjazd za granicę do WKŚ (wszystkie kraje świata) wniesione przez Wydz. Śledczy WUSW w Gdańsku na okres od 6.10.1982 do 6.10.1984. Materiały złożone do archiwum zniszczono za protokołem nr 1/88. Materiałów o sygn. 8264/III brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta prokuratorskie Akta w sprawie śledztwa wszczętego i prowadzonego w trybie doraźnym w okresie od 1.09.1982 do 7.10.1982 przez Wydz. Śledczy KWMO i Prokuraturę Rejonową w Gdańsku w sprawie przeciwko Czesławowi Brzeskiemu. 1.09.1982 tymczasowo aresztowany. Prokuratura Rejonowa w Gdańsku 7.10.1982 zakończyła śledztwo sporządzeniem aktu oskarżenia, w którym zarzucała ww. to, że „31.08.1982 w Gdańsku wziął udział w zbiegowisku publicznym, którego uczestnicy wspólnymi siłami dopuścili się gwałtownych zamachów na mienie i pełniących służbę porządkową funkcjonariuszy MO, obrzucając ich oraz samochody milicyjne kamieniami, jak też nawoływał inne osoby do takiego samego działania”. IPN Gd 61/4
Akta sądowe Sąd Wojewódzki w Gdańsku 8.10.1982 zdecydował o prowadzeniu sprawy w trybie doraźnym, a wyrokiem z 12.10.1982 skazał Czesława Brzeskiego na karę 3 lat pozbawienia wolności, pozbawienie praw publicznych na okres 2 lat oraz podanie treści wyroku do publicznej wiadomości za to, że „31.08.1982 w Gdańsku wziął udział w zbiegowisku publicznym, którego uczestnicy wspólnymi siłami dopuścili się gwałtownego zamachu na mienie społeczne i pełniących służbę funkcjonariuszy MO obrzucając ich oraz samochody milicyjne kamieniami, jak i nawoływał inne osoby do takiego samego działania”. Sąd Wojewódzki w Bydgoszczy postanowieniem (III Wz 339/83) z 1.03.1983 na podstawie uchwały Rady Państwa z 17.02.1983, która skorzystała z prawa łaski w stosunku do ww., zwolnił ww. z odbywania reszty kary wyznaczając 3-letni okres próby. 4.10.1983 Sąd Wojewódzki w Gdańsku na mocy ustawy o amnestii z 21.07.1983 darował ww. karę, a 1.09.1989 w przedmiocie zastosowania abolicji przebaczył i puścił w niepamięć. IPN Gd 465/7 t. 1-3
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego Czesław Brzeski tymczasowo aresztowany na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej w Gdańsku (4 Ds. 137/82) z 1.09.1982 w związku z tym, że „31.08.1982 w Gdańsku wziął udział w zbiegowisku publicznym, którego uczestnicy wspólnymi siłami dopuścili się gwałtownego zamachu na mienie społeczne i zdrowie funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej”. Ww. 12.10.1982 skazany za powyższe, tj. o przestępstwo z dekretu z 12.12.1981 o stanie wojennym wyrokiem (III K. 170/82 „dor”) przez Sąd Wojewódzki w Gdańsku na karę 3 lat pozbawienia wolności, praw publicznych na okres 2 lat oraz podanie treści wyroku do publicznej wiadomości. IPN By 165/20 (39/304)
.