Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz Jan
Nazwisko: Ceranowski
Miejsce urodzenia: Gdynia
Data urodzenia: 29-08-1957
Imię ojca: Roman
Imię matki: Wanda


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta prokuratorskie Akta śledztwa w sprawie zajść ulicznych, do jakich doszło 31.08.1982 w Gdyni. Tadeusz Ceranowski podczas manifestacji 31.08.1982 został ugodzony w tył głowy środkiem miotającym wystrzelonym z działka, po czym upadł na chodnik. 2.09.1982 tymczasowo aresztowany na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej w Gdyni, która 30.12.1982 odstąpiła od prowadzenia postępowania w trybie doraźnym. 12.01.1983 Prokuratora Rejonowa w Gdyni sporządziła akt oskarżenia zarzucając ww., że „31.08.1982 w Gdyni działając z ograniczoną w znacznym stopniu odpowiedzialnością, brał udział w zbiegowisku publicznym, którego uczestnicy wspólnymi siłami atakowali kamieniami i innymi niebezpiecznymi narzędziami funkcjonariuszy sił porządkowych, rzucając kamieniami w funkcjonariuszy MO rozpraszających tłum i przywracających porządek w mieście”. IPN Gd 85/9
Akta sądowe Sąd Rejonowy w Gdyni postanowieniem z 3.01.1983 zwrócił akta sprawy Tadeusza Ceranowskiego Prokuraturze Rejonowej w Gdyni w celu uzupełnienia postępowania przygotowawczego. Ww. skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdyni z 14.03.1983 na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, opłatę sądową oraz obciążył ww. kosztami postępowania w sprawie zaliczając jednocześnie okres tymczasowego aresztowania od 31.08.1982 do 14.03.1983. Sąd Rejonowy w Gdyni postanowieniem z 26.08.1983 na mocy ustawy z 21.07.1983 o amnestii darował ww. nieuiszczone koszty i opłaty sądowe, a postanowieniem z 11.07.1989 na mocy ustawy z 29.05.1989 o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń udzielił abolicji Tadeuszowi Ceranowskiemu. IPN Gd 97/15
.