Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Leszek Mirosław
Nazwisko: Demczuk
Miejsce urodzenia: Międzyrzec Podlaski
Data urodzenia: 15-12-1956
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Teresa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Materiały dotyczące przygotowania i prowadzenia akcji internowania działaczy NSZZ "Solidarność". Protokoły zniszczenia spraw krypt. "Jodła", "Azalia", "Klon". L. Demczuk w czasie trwania strajku w sierpniu 1980 w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni „aktywnie uczestniczył w rozprowadzaniu i kolportowaniu ulotek na terenie miasta Gdyni oraz zakładu”. Figuruje w „Wykazie osób przewidzianych do rozmów ostrzegawczych w wypadku poważnego zagrożenia porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa gdańskiego z obiektów ochranianych przez Wydz. III "A" KWMO w Gdańsku” sporządzonym 12.01.1981 przez Zastępcę Naczelnika Wydz. III „A” KWMO w Gdańsku. IPN GD 340/2 t. 1 IPN GD 0207/10 t. 1 cz. 1-3 (IPN 01439/53, IPN 0754/10, 911/2)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Krzyk" w związku z kolportażem nielegalnej literatury. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 18443/II. Materiałów o sygn. 18443/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta śledcze Objęty śledztwem prowadzonym w okresie od 4.03.1982 do 24.05.1982 w sprawie kolportażu nielegalnej literatury. 29.05.1982 Prokuratura Rejonowa w Gdańsku (Pr.Śl II 59/82) sporządziła akt oskarżenia. Otrzymał zastrzeżenie wyjazdów za granicę („Z” Nr 7957/82/Eagd) do WKŚ (wszystkie kraje świata) wniesione przez Wydz. Śledczy KWMO w Gdańsku 20.08.1982 na okres 2 lat do 23.07.1984. Materiały złożone w archiwum pod sygn. 8300/III zniszczono za protokołem brakowania nr 1/88. Materiałów o sygn. 8300/III brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta nadzoru Akta nadzoru prokuratorskiego w sprawie przeciwko Leszkowi Demczukowi i innym osobom dot. „rozpowszechniania na terenie Gdyni w styczniu i lutym 1982 ulotek zawierających fałszywe wiadomości”. Ww. tymczasowo aresztowany na mocy postanowienia Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni z 5.03.1982 za to, że „będąc członkiem NSZZ »Solidarność« w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, którego działalność została zawieszona dekretem z 12.12.1981 o stanie wojennym i nie odstąpił od udziału w takiej działalności, lecz w okresie od 20.01.1982 do 03.03.1982 wspólnie i z innymi osobami rozpowszechniał fałszywe wiadomości, które mogły wywołać niepokój publiczny lub rozruchy przez to, że rozpowszechniał na Wybrzeżu Gdańskim »Niezależny Serwis Informacyjny Solidarności« oraz ulotki »Krzyk«”. Przeszukany 3.03.1982. 6-krotnie przesłuchany i 2-krotnie poddany konfrontacji w okresie od 3.03.1982 do 18.05.1982. IPN Gd 267/7476 (3771/200/85)
Akta sądowe Skazany wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm.W 97/82) z 5.07.1982 na karę 4 lat pozbawienia wolności i praw publicznych na 3 lata oraz opłatę sądową za to, że „od 8.01.1982 w Gdańsku i Gdyni działając wspólnie i w porozumieniu, będąc członkiem NSZZ „Solidarność” (…) rozpowszechniał fałszywe wiadomości na terenie Stoczni im. Komuny Paryskiej i Wybrzeżu Gdańskim w »Niezależnym Serwisie Informacyjnym Solidarności« oraz ulotki »Krzyk«”. SMW w Gdyni postanowieniem z 1.02.1983 przychylił się do prośby obrońcy ww. w przedmiocie zastosowania ułaskawienia przedstawiając ją Radzie Państwa, a także wstrzymał niezwłocznie wykonanie kary 4 lat pozbawienia wolności do momentu ukończenia postępowania o ułaskawienie. Rada Państwa uchwałą (PU-1111-39-83) z 12.04.1983 skorzystała z prawa łaski warunkowo zwalniając ww. z dalszego odbywania reszty kary wyznaczając jednocześnie 4-letni okres próby, który 17.08.1983 został skrócony postanowieniem SMW w Gdyni do 31.12.1985. IPN Gd 253/9322-9327
.