Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Piskor
Miejsce urodzenia: Suchowola
Data urodzenia: 13-08-1944
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Katarzyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] SOR „AMA” została założona na podstawie dokumentu „W”, z którego wynikało, że grupa osób założyła Fundację „AMA” /Przeciw Sztuce Nowoczesnej/. W związku z faktem, że fundacja nie została oficjalnie zarejestrowana, a jej program „był skierowany przeciw […] awangardzie” popieranej przez „oficjalne czynniki kulturalne”, powstanie Fundacji AMA „zakwalifikowano, jako zagrożenie w sferze kultury i sztuki”. Celem SOR było ustalenie składu osobowego fundacji, zasięgu jej oddziaływania w skali kraju, oraz „ustalenie czy założyciele fundacji byli inspirowani przez wrogie wobec PRL ośrodki dywersji ideowo-politycznej”. W sprawie zastosowano środki techniki operacyjnej, podsłuch telefoniczny, kontrolę korespondencji oraz obserwację. Rozpracowanie zakończono, ponieważ nie stwierdzono, aby fundacja miała „jakiekolwiek podłoże polityczne”. S. Piskor występuje w aktach, ponieważ utrzymywał kontakt z głównym figurantem rozpracowania. IPN Ka 036/1 t. 2 (35960/II)
Teczka kandydata na tajnego współpracownika [kTW] Ww. został wytypowany, jako kandydat na tajnego współpracownika, z uwagi na kontakt, jaki utrzymywał z figurantem SOR „AMA”. Zakładano, że „jest zorientowany zarówno w działalności Fundacji AMA, jak i w życiu osobistym” głównego figuranta sprawy. W związku z tym objęto kontrolą korespondencję krajową ww. W dn. 19.11.1975 przeprowadzono z S. Piskorem rozmowę sondażową, w trakcie której „kandydat sam oświadczył, że dalsze spotkania z nim są bezcelowe, ponieważ na współpracę absolutnie nie wyrazi zgody”. Od dalszego opracowania i pozyskania ww. odstąpiono, stwierdzono, że pozyskanie ww. będzie niemożliwe, ponieważ „jest negatywnie ustosunkowany” do SB, a także z uwagi na fakt „nieposiadania na niego [ww.] materiałów kompromitujących”. Sprawę zakończono w dn. 2.12.1975 przekazaniem akt do archiwum Wydziału „C” KWMO Katowice. IPN Ka 0024/199 (19748/I-k)
.