Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wojciech Adam
Nazwisko: Krawczyński
Miejsce urodzenia: Cekanowo
Data urodzenia: 14-01-1951
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Wojciech Krawczyński w dn. 21.01.1981 został zarejestrowany pod nr. 5417 przez Wydz. III-A/ V KWMO w Płocku do Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Cerber" jako "przewodniczący wydziałowej komisji >S[olidarności]< oraz komendant straży robotniczej w FMŻ [Fabryka Maszyn Żniwnych] w Płocku". Inwigilacje zakończono w październiku 1983, a materiały złożono do Archiwum Wydz. "C" KWMO w Płocku pod sygn. 774/II, zniszczono 27.10.1983. Materiały o sygn. 774/II zniszczono. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Akta KWMO w Płocku dotyczące osób internowanych w latach 1981-1982 w Ośrodku Odosobnienia we Włocławku. Pod sygn. 54/III znajdują się dokumenty dot. Wojciecha Krawczyńskiego internowanego 13.12.1981 w ZK Włocławek-Mielęcin - m.in. decyzje o internowaniu i uchyleniu internowania, nakazy zatrzymania i doprowadzenia, korespondencja. Wojciech Krawczyński figuruje ponadto w wykazach osób internowanych w okresie stanu wojennego z województwa płockiego (materiały administracyjne MSW sygn. IPN BU 01152/35) oraz w Korespondencji dotyczącej internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Mielęcinie (akta ZK we Włocławku sygn. IPN By 88/244). IPN BU 02944/34 t. 1 (54/III), IPN BU 01152/35, IPN By 88/244, IPN By 080/432.
Akta osobowe internowanego Wojciecha Krawczyńskiego. Internowany 13.12.1981 ze względu na "uzasadnione podejrzenie, że pozostając na wolności w czasie obowiązywania stanu wojennego nie będzie przestrzegał porządku prawnego lub będzie prowadził działalność zagrażającą interesom bezpieczeństwa lub obronności państwa". W dniu 13.12.1981 osadzony w Ośrodku Odosobnienia we Włocławku-Mielęcinie, od dnia 03.08.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Kwidzynie. Zwolniony z internowania w dniu 05.08.1982. IPN Gd 162/96 (94/8/82).
W dn. 8.07.1985 Wojciech Krawczyński został zarejestrowany pod nr. 10268 przez Wydz. V WUSW W Płocku do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) nr 8391 z powodu podejrzeń o "działalność w nielegalnych strukturach konspiracyjnych, o kolportaż nielegalnych wydawnictw i uczestnictwo w tworzeniu PPN [Polska Partia Niepodległościowa] na terenie Płocka". Materiały zarchiwizowano pod sygn. 1293/II, a następnie komisyjnie zniszczono. Materiały o sygn. 1293/II zniszczono. Wpis na podstawie dokumentacji kartotecznej.
Wojciech Krawczyński figuruje w aktach kontrolnych dochodzenia prowadzonego w roku 1981 przez Wydział Śledczy KWMO w Płocku w sprawie rozpowszechniania fałszywych wiadomości przez Komitet Więzionych za przekonania przy Zarządzie Regionu NSZZ "Solidarność" w Płocku. IPN BU 02944/24 (42/III).