Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk Andrzej
Nazwisko: Kister
Miejsce urodzenia: Kol. Bartoszycha
Data urodzenia: 22-11-1929
Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Stanisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta nadzoru Akta w sprawie zorganizowania przez KZ NSZZ "Solidarność" w Przedsiębiorstwie Transportowo-Sprzętowym Budownictwa "Transbud" w Gdyni 14.12.1981 strajku. Śledztwo prowadzone od 19.12.1981 przez Wydz. Śledczy KMMO w Gdyni zakończono 25.12.1981 sporządzeniem aktu oskarżenia. Postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni z 19.12.1981 H. Kister tymczasowo aresztowany za to, że „odmówił wykonania polecenia służbowego przez Dyrektora Przedsiębiorstwa Transportowo-Sprzętowego Budownictwa »Transbud« w Gdańsku Oddział 3 w Gdyni w przedmiocie podjęcia i wykonywania obowiązku pracy oraz w dniach 14-18.12.1981 będąc członkiem NSZZ «Solidarność», którego działalność została zawieszona nie odstąpił od udziału w tej działalności i w tych dniach wchodząc w skład komitetu strajkowego ww. przedsiębiorstwa”. 20.12.1981 ww. osadzony w AŚ w Gdańsku. IPN Gd 267/6835 (3746/84/19)
Akta sądowe Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni wyrokiem z 31.12.1981 skazał ww. na karę 1,5 roku pozbawienia wolności. Sąd Najwyższy w Warszawie wyrokiem z 22.02.1982 częściowo uwzględnił rewizję wniesioną przez PMW w Gdyni 7.01.1982 na niekorzyść ww. i innych od wyroku SMW w Gdyni z 31.12.1981 zmieniając zaskarżony wyrok poprzez przyjęcie, że „ww. w dniach 14-18.12.1981 będąc członkiem NSZZ »Solidarność«, którego działalność została zawieszona, nie odstąpił od udziału w tej działalności, lecz wchodząc w skład komitetu strajkowego jednostki zmilitaryzowanej - Przedsiębiorstwie Transportowo-Sprzętowym Budownictwa »Transbud« w Gdańsku Oddział 3 w Gdyni i w składzie tego komitetu kierował strajkiem załogi”. Ww. obciążono kosztami postępowania odwoławczego. 23.08.1982 Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy udzielił ww. 6 miesięcy przerwy w odbywaniu kary. Rada Państwa korzystając z prawa łaski 12.04.1983 warunkowo zwolniła ww. z dalszego odbywania reszty kary wyznaczając okres próby na 2 lata. IPN Gd 253/9202-9204
Sprawa Obiektowa [SO] Założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ "Solidarność" na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. 30.04.1983 Wydz. V KWMO w Gdańsku przekazał sprawę do dalszego prowadzenia Insp. 2 KWMO w Gdańsku. H. Kister skazany wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z 31.12.1981 na 1,5 roku więzienia. IPN Gd 003/176 (200/IV)
.