Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Longin Adam
Nazwisko: Stojek
Miejsce urodzenia: Owczary
Data urodzenia: 22-10-1943
Imię ojca: Jakub
Imię matki: Magdalena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Operacyjne Materiały dot. przygotowania i prowadzenia akcji internowania działaczy NSZZ "Solidarność". Longin Stojek był osobą przewidzianą do internowania w planie "Wrzos". W sierpniu 1980 był przewodniczącym Komitetu Strajkowego na Oddziale III "Transbudu", członek komitetu założycielskiego NSZZ "Solidarność" w PTSB "Transbud" Gdańsk, przewodniczący Międzyoddziałowej Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" przy PTSB "Transbud" Gdańsk. IPN Gd 0207/10 t. 1 cz. 1, 3 (911/2), IPN Gd 340/2 t. 1 (911/2)
Sprawa Obiektowa [SO] "Operacyjna ochrona" działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. SO "Klan" 24.08.1982 przemianowano na SO "Związek". Longin Stojek, aktywny członek Komitetu Strajkowego w PTSB "Transbud" Gdańsk, przewidziany do internowania, ukrywał się od 16.12.1981. Poszukiwania były prowadzone w ramach SOR krypt. "Zorza" i "Mira". Ww. figuruje w doniesieniu z 14.05.1982 TW pseud. "Kujawiak" jako uczestnik "drugiego pochodu" zorganizowanego 1.05.1982. IPN GD 003/166 t .8, 15, 16 (IV-185)
Akta nadzoru nad śledztwem Akta w sprawie zorganizowania przez KZ NSZZ "Solidarność" w Przedsiębiorstwie Transportowo-Sprzętowym Budownictwa "Transbud" w Gdyni w dn. 14.12.1981 strajku. Śledztwo wszczęte 19.12.1981 prowadził Wydz. Śledczy KMMO Gdynia. Postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni z 24.12.1981 materiały dot. Longina Stojka wyłączono do odrębnego postępowania, gdyż ww. ukrywał się i nie został zatrzymany. IPN GD 267/6835 (3746/84/19)
Sprawa Obiektowa [SO] Założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ "Solidarność" na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. Ww. figuruje w "wykazie osób poszukiwanych w trybie nadzwyczajnym do internowania" sporządzonym 27.12.1981. IPN Gd 003/176 (IV-200)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Ww. poszukiwany do internowania w ramach SOR krypt. "Zorza" założonej na "nielegalną grupę antysocjalistyczną". Materiały złożono do archiwum pod nr 18739/II, następnie zniszczono za protokołem brakowania nr 1/88. Materiałów II-18739 brak. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewid. i akt IPN GD 003/166(IV-185).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Ww. poszukiwany do internowania w ramach SOR krypt. "Mira". Materiały złożono do archiwum pod sygn. II-18372. Materiałów sygn. II-18372 brak. Wpis na podst. zapisu ewidencyjnego i akt IPN GD 003/166(IV-185).
Akta prokuratorskie Akta podręczne prokuratora w sprawie drukowania i rozpowszechniania w Gdańsku w okresie od stycznia 1982 do sierpnia 1983 nielegalnych pism i ulotek zawierających w swej treści "fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz nawołujące do nieposłuszeństwa wobec organów władzy do brania udziału w różnych akcjach protestacyjnych wymierzonych przeciwko obowiązującemu porządkowi prawnemu". 03.03.1984 zarządzono przeszukanie mieszkania Longina Stojka, ponieważ "w toku śledztwa ustalono, że u drugostronnie wymienionego mogą znajdować się nielegalne wydawnictwa oraz urządzenia służące do ich wykonania". IPN GD 66/9 T.1
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Ww. zarejestrowany jako główny figurant SOS krypt. "Przęsło" dot. nielegalnej działalności w podziemnych strukturach b. NSZZ "Solidarność". Materiały złożone pod sygn. II-19776 zniszczono 05.05.1989 protokołem brakowania nr 7/89. Materiałów o sygn. II-19776 brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta paszportowe Akta Longina Stojka. W materiałach znajduje się informacja, że w 1987 znalazł się w operacyjnym zainteresowaniu Wydz. III-1 WUSW Gdańsk. EAGD 78051 (EA 333266)
.