Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek Krzysztof
Nazwisko: Węgrzyn
Miejsce urodzenia: Wrocław
Data urodzenia: 22-04-1955
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowanego Internowany w okresie 16.12.1981-08.01.1982 na podstawie Decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Kaliszu nr 103. Jako powód internowania podano że „podjął działalność, która mogła wywołać niepokój społeczny”. Umieszczony w Areszcie Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim. Figuruje w wykazie alfabetycznym osób internowanych w okresie stanu wojennego. IPN Ld 0044/7 t. 17 (101/23), t. 75 (101/75), IPN Po 161/1, IPN Po 88/63.
Akta kontrolne śledztwa Śledztwo w sprawie niezaprzestania działalności związkowej przez pracowników Zarządu Regionu Południowa Wielkopolska NSZZ „Solidarność”. M. Węgrzynowi 08.01.1982 przedstawiono zarzut, że będąc członkiem NSZZ „Solidarność” nie przerwał działalności związkowej mimo zakazu wynikającego z dekretu o stanie wojennym i rozpowszechniał pisma i druki związkowe. Po przesłuchaniu 08.01.1982 zastosowano wobec M. Węgrzyna areszt tymczasowy do 07.04.1982. Śledztwo zakończono w dniu 20.02.1982 skierowaniem sprawy na drogę sądową. IPN Ld 0043/776 (92/III), IPN Ld 0044/10 t. 2 (89/1-4), IPN Ld 0044/32.
Akta sądowe Akta sprawy karnej przeciwko M. Węgrzynowi i innym. Skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dn. 06.04.1982 na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata i grzywnę w wys.15 tys. zł. W wyniku wniesionej rewizji, wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu dnia 07.04.1983 został uchylony przez Sąd Wojewódzki w Kaliszu (sygn. akt II.Kr 94/83) i przekazany do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Rejonowy. Ten postanowieniem z dnia 26.08.1983 (sygn. akt II.K.733/83) umorzył postępowanie na mocy ustawy z dnia 21.07.1983 o amnestii. IPN Ld 52/64 (II.K 1067/86).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany 15.01.1981 pod nr 8805 do SOR krypt. „Odwet” (nr rej. 8652) dotyczącej kolportowania ulotek i druków związkowych. Sprawę zakończono skierowaniem aktu oskarżenia do sądu. Materiały zdjęto z ewidencji 08.07.1982 i przekazano do arch. Wydz. „C” WUSW pod nr 986/II. Zniszczono za protokołem brakowania nr 12. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Akta śledztwa przeciwko M. Węgrzynowi. Oskarżony o sporządzenie podczas pobytu w Areszcie Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim grypsu, w którym nawoływał do podjęcia akcji protestacyjnych, strajku generalnego i określał nowe formy działalności związkowej. Śledztwo zakończono 19.04.1982 wniesieniem aktu oskarżenia do sądu. IPN Ld 0043/788 (111/III), IPN Ld 0166/3.
Akta sądowe Sprawa karna przeciwko M. Węgrzynowi oskarżonemu o sporządzenie podczas pobytu w Areszcie Śledczym grypsu, w którym nawoływał do akcji protestacyjnych. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Kaliszu z dnia 08.05.1982 (sygn. akt IIK52/82) skazany na 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz obciążony kosztami postępowania. W wyniku rewizji tego wyroku, wniesionych przez Prokuraturę w Kaliszu i obrońcę oskarżonego, Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 20.10.1982 (sygn. akt V KR 132/82) uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Sąd Wojewódzki w Kaliszu, wyrokiem z dnia 18.03.1983 (sygn. akt IIK.8/83) uniewinnił M. Węgrzyna. Od tego wyroku Prokuratura Rejonowa w Kaliszu wniosła rewizję. Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 26.08.1983 (sygn. akt V KR 40/83) uchylił wyrok i ponownie przekazał Sądowi Wojewódzkiemu do rozpoznania. Sąd Wojewódzki postanowieniem z dnia 08.11.1983 (sygn. akt IIK 52/83) umorzył postępowanie na mocy ustawy z dnia 21.07.1983 o amnestii. IPN Ld 52/20 (VII K 52/83).
.