Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mieczysław Józef
Nazwisko: Barański
Miejsce urodzenia: Boguszów
Data urodzenia: 28-02-1948
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Stanisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta administracyjne Materiały zawierają informacje i szyfrogramy, dot. sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie województwa kaliskiego, przesyłane przez zastępcę komendanta woj. MO ds. SB w Kaliszu do I Sekretarza KW PZPR i Gabinetu MSW.W notatce z 16.03.1981 przedstawiono informację dot. organizowania przez M. Barańskiego, pełniącego funkcję przewodniczącego KZ NSZZ „Solidarność” PGR Rusko, strajku okupacyjnego Urzędu Gminy w Jaraczewie. IPN Ld 0044/10 t. 2 (89/1-4).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR Rejestrowany 23.07.1981 do SOR krypt. „Działacz” pod nr 8212 przez Wydz. IV KWMO w Kaliszu, ze względu na „prowadzenie działalności antysocjalistycznej na terenie gm. Rusko”. Dnia 09.05.1983 sprawę przekazano do RUSW w Jarocinie i zarejestrowano pod nr 10982 pod tym samym kryptonimem. Sprawę zdjęto z ewidencji 28.05.1986 i przekazano do archiwum Wydz. „C” WUSW w Kaliszu pod nr 1575/II. Zniszczono przy protokole brakowania nr 12. Wpis na podst. zapisów ewidencyjnych oraz akt IPN Ld 0043/735 (2084/II).
Akta administracyjne Szyfrogramy dot. przebiegu akcji „Jodła” i „Klon” w woj. kaliskim. W materiałach znajdują się informacje dot. internowania M. Barańskiego Internowany 13.12.1981 na podstawie Decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Kaliszu. IPN Ld 0044/7 t. 75 (101/75).
Akta internowania Internowany 13.12.1981 na podstawie Decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Kaliszu nr 60. Jako powód internowania podano, że „nawoływał do niepokojów społecznych”. Internowanie uchylono Decyzją nr 42 z dnia 22.03.1982. Występuje w wykazie osób internowanych. IPN Ld 0044/7 t. 24 (101/24), IPN Po 161/1.
Akta internowanego Osadzony w Areszcie Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim w okresie 13.12.1981-08.01.1982, od 08.01.1982 do 22.03.1982 przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Głogowie. Występuje w Skorowidzu osobowym internowanych w Ośrodku Odosobnienia przy Areszcie Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim. IPN Wr 30/27 (11/82), IPN Ld 33/26-27 (DE -70, DE-710), IPN Wr 30/1919.
Akta internowania W aktach innej osoby internowanej znajduje się informacja dot. M. Barańskiego. IPN Ld 0044/7 t. 61 (101/61).
Akta kontrolne śledztwa Śledztwo w sprawie „przygotowania do zakłócenia funkcjonowania gospodarki narodowej i wywoływania nastrojów powszechnego niezadowolenia”. Śledztwo prowadzono ze względu na uzyskanie informacji, że M. Barański, pełniący funkcję przewodniczącego KZ NSZZ „Solidarność” przy PPGR Rusko rozpowszechniał instrukcję na wypadek wprowadzenia stanu wyjątkowego nawołującą do przeprowadzania akcji sabotażowych. W ramach dochodzenia 19.12.1981 przeszukano mieszkanie M. Barańskiego. Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 06.02.1982. IPN Ld 0043/771 (87/III).
Akta prokuratorskie Akta śledztwa prowadzonego w okresie 19.12.1981-06.02.1982 w sprawie przygotowania do zakłócenia funkcjonowania gospodarki narodowej na terenie PGR w Rusku. Zebrany w sprawie materiał dowodowy nie dowiódł, że M. Barański dopuścił się jakichkolwiek przestępstw, wobec czego sprawę umorzono. IPN Wr 35/6 (PO SL-II-10/81).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa założona w związku z podejrzeniem utworzenia nielegalnych struktur na terenie Jarocina przez byłych działaczy NSZZ „Solidarność". W notatkach służbowych z 1984 znajdują się informacje dot. osoby M. Barańskiego. IPN Ld 0043/518 (1476/II).
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Rejestrowany 23.06.1986 do KE krypt. „Działacz” pod nr 13927 przez pion VI RUSW Jarocin, ze względu na przejawianie „aktywności w działalności szkodliwej dla PRL”. Prowadzenie KE zakończono 02.11.1989. Materiały złożono do archiwum Wydz. „C” WUSW w Kaliszu pod nr 2084/II. IPN Ld 0043/735 (2084/II).
Akta administracyjne Sprawozdania dot. sytuacji społeczno-politycznej w woj. kaliskim w latach 1988-1989. W szyfrogramach z kwietnia 1989 znajdują się informacje na temat działań M. Barańskiego jako przewodniczącego Tymczasowego Komitetu NSZZ „Solidarność” przy PGR w Rusku. IPN Ld 0044/19 t. 20, 22 (124/20, 124/22).
.