Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Waldemar
Nazwisko: Handke
Miejsce urodzenia: Leszno
Data urodzenia: 30-06-1958
Imię ojca: Jan
Imię matki: Teresa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Występuje w materiałach jako były członek Konfederacji Polski Niepodległej utrzymujący kontakt z osobami pozostającymi w zainteresowaniu operacyjnym SB. SO została założona w celu objęcia kontrolą operacyjną Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Lesznie przekształconego w dniu 05.071981 w Zarząd Regionu. IPN Po 0034/30 (49/IV).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] W dniu 08.10.1981 zarejestrowany do SOR „Pomocnicy” dot. powołania przy MKZ NSZZ „Solidarność” w Lesznie Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. Mat. arch. 417/II zniszcz. zg. z protok. brak. nr 5/90 z dnia 31.01.1990.
Akta internowanego Internowany decyzją nr 35/I z dnia 12.12.1981. Dnia 13.12.1981 osadzony w Areszcie Śledczym Ostrów Wlkp., następnie w ośrodku dla internowanych w Głogowie. Powód internowania: „wroga działalność przeciwko partii i rządowi”. IPN Wr 30/75 (54/82).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] W dniu 20.12.1982 zarejestrowany do SOR „Komunikat” dot. kolportażu „ulotek o treści antypaństwowej”. Sprawę zakończono skierowaniem aktu oskarżenia do sądu. Mat. arch. 485/II zniszcz. zg. z protok. brak. nr 4/90 z dnia 31.01.1990.
Akta kontrolne śledztwa Śledztwo dot. kolportażu „nielegalnych” wydawnictw. Prokuratura Wojsk Lotniczych w Poznaniu zarejestrowała postępowanie pod nr PL-ŚL-II-135/82. Ww. przedstawiono zarzut sporządzania materiałów „zawierających w swej treści fałszywe wiadomości mogące wywoływać niepokój publiczny bądź rozruchy” . IPN Po 033/45 (45/III), IPN Po 121/45 (45/3) mikrofilm.
Akta sądowe Uznany przez Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu winnym popełnienia przestępstwa polegającego na tym, że „w okresie od listopada 1982 r. do grudnia 1982 r., działając w warunkach przestępstwa ciągłego, sporządzał w celu rozpowszechniania (…), teksty komunikatów Tymczasowego Zarządu Regionu NSZZ »Solidarność« w Lesznie nr 4 i 6, które zawierały fałszywe wiadomości dotyczące sytuacji społeczno-politycznej w Polsce po wprowadzeniu stanu wojennego, mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy”. Wyrokiem W-29/83 z dnia 18.04.1983 skazany przez na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat. IPN BU 749/114-116 (S.Lot.W. 29/83).
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Występuje w KE założonym na jednego z działaczy NZS w Poznaniu jako osoba podejrzana o sporządzanie i kolportaż „nielegalnych” wydawnictw. KE „Ptak” zarejestrował Wydz. III WUSW w Poznaniu 12.02.1984 pod numerem 35474. Materiały KE przekazano w lutym 1985 r. do Wydz. III WUSW w Lesznie, a następnie do Wydz. VI WUSW w Lesznie, który w dniu 12.03.1986 przerejestrował KE na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania o kryptonimie „Ptak” nadając jej nowy numer rejestracyjny 8299. IPN Po 0120/102 (805/2) mikrofilm.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] W dniu 06.01.1987 zarejestrowany do SOR „Aktywiści” włączonej do SOR „Polip”. Mat. arch. 1179/II zniszcz. zg. z protok. brak. nr 5/90 z dnia 31.01.1990.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] W dniu 06.05.1987 zarejestrowany do SOR „Polip” dotyczącej prowadzenia „działalności antypaństwowej naruszającej porządek prawny i polityczny”. Mat. arch. 1179/II zniszcz. zg. z protok. brak. nr 5/90 z dnia 31.01.1990.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] SOS została założona w celu „potwierdzenia i udokumentowania wrogiej działalności politycznej” ww. jako członka „nielegalnej organizacji” Polska Partia Niepodległościowa. W toku sprawy ustalono, że ww. współuczestniczył w zorganizowaniu „nielegalnej” grupy „Regionalna Fundacja Pomocy Represjonowanym im. ks. J. Popiełuszki” Sprawę zakończono potwierdzeniem „wrogiej działalności”, a ww. postanowiono rozpracować w ramach SOR „Aktywiści”. Mat. arch. 795/II zniszcz. prot. brak. nr 5/90 z dnia 31.01.1990. IPN Po 0120/92 (795/2) mkf.
Sprawa Obiektowa [SO] Członek „Polskiej Partii Niepodległościowej” w Lesznie. Dnia 29.11.1987 po mszy w intencji ojczyzny w klasztorze OO Franciszkanów we Wschowie wygłosił referat, którego treść podważała historię propagowaną w okresie PRL. Uczestnik spotkań organizowanych przez członków „Solidarności” Rolników Indywidualnych. Sprawa dot. prowadzenia „wrogiej” działalności w środowisku Rolników Indywidualnych na terenie województwa leszczyńskiego. IPN Po 0034/41 (60/IV).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Występuje w sprawie jako osoba zaangażowana w 1982 r. w produkcję i kolportaż „nielegalnych” ulotek. Podejrzany o przygotowywanie treści „ulotek antypaństwowych” zatytułowanych „Piłsudczyk. Pismo Młodzieżowego Ruchu Niepodległości” rozkolportowanych w dniu 27.09.1987 na terenie Leszna. IPN Po 0120/91 (794/II).
Akta administracyjne Występuje w materiałach jako członek „nielegalnej” grupy działającej na terenie Leszna, prowadzącej kolportaż Komunikatów Tymczasowego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Lesznie. IPN BU 0326/558 t. 2 (P.S. 87/2 t. 2).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Występuje w sprawie jako jeden z „działaczy opozycji” uczestniczący w rekolekcjach prowadzonych przez księży „Filipinów”. SOS dot. sprawdzenia związków „określonej grupy księży Filipinów z przedstawicielami opozycji”. IPN Po 0120/418 (1154/II).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Występuje w sprawie jako działacz opozycji utrzymujący kontakty z wikariuszami parafii p.w. św. Jana w Lesznie będącymi „figurantami” sprawy. SOS „Czarni” dot. „rozpoznania charakteru” kontaktów księży z parafii św. Jana w Lesznie z przedstawicielami opozycji. IPN Po 0120/421 (1159/II).
Sprawa Obiektowa [SO] Występuje w sprawie jako osoba podlegająca sprawdzeniu operacyjnemu w związku z kandydowaniem do Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lesznie. SO dot. objęcia kontrolą operacyjną wyborów do rad narodowych w 1988 r. na terenie województwa leszczyńskiego. IPN Po 0034/21 t. 2 (39/IV).
.