Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Mikołajczyk
Miejsce urodzenia: Holsterhausen
Data urodzenia: 18-07-1901
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:

Członek PSL "Piast" od 1922 roku. Uczestnik powstania wielkopolskiego (1918-1919) i wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku, jako ochotnik. W okresie międzywojennym aktywny działacz społeczno-polityczny, był między innymi, honorowym prezesem Zarządu Głównego Wielkopolskiego Związku Młodzieży Wiejskiej, posłem na sejm w latach 1930-1935, a w latach 1936-39 pełnił funkcję prezesa Wielkopolskiego Towarzystwa Kółek Rolniczych.
W latach 1931-39 członek Rady Naczelnej a w okresie od 1933 do 1939 Naczelnego Komitetu Wykonawczego Stronnictwa Ludowego. Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r., następnie na emigracji we Francji i Wielkiej Brytanii. W latach 1940-1943 wicepremier rządu emigracyjnego i minister spraw wewnętrznych a po śmierci gen. Władysława Sikorskiego (4.04.1943) premier rządu emigracyjnego do 24.11.1944 roku.
Po powrocie do kraju wiceprezes Prezydium Tymczasowego Naczelnego Komitetu Wykonawczego Polskiego Stronnictwa Ludowego (12.07.1945) od 22.08. t.r. NKW stronnictwa. Prezes NKW PSL od 22.01.1946 do 19.10.1947 roku, gdy był zmuszony potajemnie opuścić kraj. Poseł do KRN od 07. 1945 do 01.1947 i na Sejm Ustawodawczy od 02. do 11. 1947 roku. Na obczyźnie był prezesem emigracyjnego PSL oraz przewodniczącym Międzynarodowej Unii Chłopskiej.
Zmarł w Waszyngtonie 13.12.1966r.
Źródła: Archiwum Rady Ministrów Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, dalej: ARM 3113/69, s. 1-4; Archiwum Akt Nowych Biuro Prezydialne KRN 332, s. 73; Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Makieta, Warszawa Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1989, s. 267-268;T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 269-270, 395.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Minister Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych Warszawa 28-06-1945 5-02-1947 ARM 3113/69, s. 3; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 206.
Ii Wiceprezes Rada Ministrów Warszawa 28-06-1945 5-02-1947 ARM 3113/69, s. 4; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 175.
.