Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Arkadiusz
Nazwisko: Łaszewicz
Miejsce urodzenia: Dimitrowka
Data urodzenia: 23-12-1916
Kraj urodzenia: Rosja
Imię ojca: Michał
Imię matki: Antonia
Znany/a też jako:
Arkadiusz Łaszewicz
urodzony/a 23- 12-1916 Dymitrowsk
Imiona rodziców: Michał Antonia


Dodatkowe informacje:

W PPR od 1944 r. Członek PZPR od 15.12.1948 r.
Członek Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej - brak bliższych danych.
Od 1944 r. Naczelnik Urzędu Informacji i Propagandy w Białymstoku.
Poseł na Sejm PRL 1 kadencji (1952-1956), 3 - 6 kadencji (1961-1976).
W maju 1956 r. mianowany na stanowisko zastępcy prokuratora Generalnego PRL.
Źródło: AP Rzeszów, KW PZPR w Rzeszowie, 3, k. 71; Tamże, 61, k. 28; "Nowiny Rzeszowskie", 14 X 1952 r., s. 6; Archiwum Sejmu Rzeczypospolitej Polski, Ankieta Poselska Arkadiusza Łaszewicza, 15 V 1961 r., b.p.; Tamże, Ankieta Poselska Arkadiusza Łaszewicza, 24 VI 1965 r, b.p.; Tamże, Ankieta Poselska Arkadiusza Łaszewicza, 27 VI 1969 r., b.p.; Tamże, Ankieta Poselska Arkadiusza Łaszewicza, 28 III 1972 r., b.p.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Przewodniczący Wojewódzka Komisja Kontroli Partyjnej Komitet Wojewódzki Białystok PPR 01-05-1947 15-12-1948 Archiwum Akt Nowych (AAN) w Warszawie, Centralna Kartoteka Partyjna, CK/IX/525, k. 6, 8v; A. Pasko, Kulisy władzy w województwie białostockim (1948-1956), Białystok 2002, s. 44.
Przewodniczący Wojewódzka Komisja Kontroli Partyjnej Komitet Wojewódzki Białystok PZPR 15-12-1948 30-10-1949 AAN w Warszawie, Centralna Kartoteka Partyjna, CK/IX/525, k. 6, 8v; A. Pasko, dz. cyt., s. 75, 284.
Starszy Instruktor Centralna Komisja Kontroli Partyjnej Komitet Centralny Warszawa PZPR 01-11-1949 31-03-1952 AAN w Warszawie, Centralna Kartoteka Partyjna, CK/IX/525, k. 2, 3, 6, 8v.
Członek Centralna Komisja Kontroli Partyjnej Komitet Centralny Warszawa PZPR 10-05-1950 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, opr. W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, Warszawa 1983, s. 71, 73.
I Sekretarz Komitet Wojewódzki RZESZÓW PZPR 17-05-1952 4-05-1956 AP Rzeszów, Komitet Wojewódzki (KW) PZPR w Rzeszowie, 57, k. 243, 249, 250; tamże, 61, k. 2, 28, 29.
Członek Brak Komitet Wojewódzki RZESZÓW PZPR 17-05-1952 AP Rzeszów, KW PZPR w Rzeszowie, 57, k. 243, 249, 250; "Nowiny Rzeszowskie", 5-6 V 1956 r., s. 1.
Członek Egzekutywa Komitet Wojewódzki RZESZÓW PZPR 17-05-1952 4-05-1956 AP Rzeszów, KW PZPR w Rzeszowie, 57, k. 243, 249, 250; tamże, 61, k. 2, 28, 29.
I Sekretarz Komitet Wojewódzki Białystok PZPR 01-12-1956 31-12-1971 AAN w Warszawie, Centralna Kartoteka Partyjna, CK/IX/525, k. 6, 8v.
Zastępca Członka Brak Komitet Centralny Warszawa PZPR 19-03-1959 20-06-1964 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, opr. W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, Warszawa 1983, s. 98-100.
Członek Brak Komitet Centralny Warszawa PZPR 20-06-1964 11-12-1971 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, opr. W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, Warszawa 1983, s. 107 109, 123, 125.
Członek Centralna Komisja Rewizyjna Komitet Centralny Warszawa PZPR 11-12-1971 1-12-1980 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, opr. W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, Warszawa 1983, s. 143, 156, 158, 166, 183, 184, 194, 215, 218; AAN w Warszawie, Centralna Kartoteka Partyjna, CK/IX/525, k. 11.
Przewodniczący Centralna Komisja Rewizyjna Komitet Centralny Warszawa PZPR 01-01-1972 1-12-1980 AAN w Warszawie, Centralna Kartoteka Partyjna, CK/IX/525, k. 4, 6, 8v, 11.
.