Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Mancewicz
Miejsce urodzenia: BOGUSZOWSKI WYGON
Data urodzenia: 09-01-1910
Imię ojca: Szymon
Imię matki: Stefania


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Zatrzymany w dn. 10.01.1947 na podstawie rozkazu szefa PUBP w Sokółce. Postanowieniem Wojskowego Prokuratora Rejonowego w Białymstoku z 23.01.1947 Kazimierz Mancewicz został tymczasowo aresztowany i osadzony w Więzieniu Karno-Śledczym w Białymstoku. W wyniku przeprowadzonego w okresie 10-24.01.1947 śledztwa wydano postanowienie o pociągnięciu ww. do odpowiedzialności karnej za to, iż od września 1944 do 10.01.1947 był członkiem "AK-WiN" pseud. "Sokół" i pełniąc funkcję łącznika "przenosił nielegalne listy i paczki" organizacji "WiN". Sprawę zakończono przesłaniem do Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku aktu oskarżenia sporządzonego w dn 18.01.1947 w PUBP w Sokółce. IPN Bi 07/785 (KSL4345, 1543/III)
Akta sądowe Akta w sprawie karnej miedzy innymi przeciwko Kazimierzowi Mancewiczowi oskarżonemu o przynależność do "WiN". Wyrokiem z 17.02.1947 WSR w Białymstoku uznał ww. winnym i skazał na karę 12 lat więzienia, a także utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 5 lat oraz przepadek całego mienia, zaliczając w poczet orzeczonej kary areszt tymczasowy skazanego od dnia 10.01.1947. Postanowieniem z 14.03.1947 NSW nie uwzględnił wniesionej od wyroku WSR-u skargi rewizyjnej, a jedynie na mocy amnestii z 1947 złagodził o 1/3 karę pozbawienia wolności. Ponadto odmownie zostały zrealizowane prośby o ułaskawienie skazanego. Kazimierz Mancewicz karę pozbawienia wolności odbywał w Centralnym Więzieniu w Rawiczu i Ośrodku Pracy Więźniów w Knurowie. Postanowieniem z 01.09.1953 WSR-u w Białymstoku został warunkowo przedterminowo zwolniony. OPW w Knurowie opuścił 06.09.1953. IPN Bi 212/1401 (Sr 136/47)
Akta penitencjarne Kazimierz Mancewicz wyrokiem WSR w Białymstoku z 17.02.1947 został skazany na karę 12 lat pozbawienia wolności i utratę praw publicznych i obywatelskich na 5 lat (postanowieniem z 14.03.1947 NSW na mocy amnestii z 1947 zmniejszył ww. karę pozbawienia wolności do lat 8). Kazimierz Mancewicz w dn. 20.06.1947 został osadzony w Centralnym Więzieniu w Rawiczu, skąd 12.10.1951 został przeniesiony do więzienia w Potulicach. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.