Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Romuald
Nazwisko: Rozwodowski
Miejsce urodzenia: BIAŁYSTOK
Data urodzenia: 26-02-1942
Imię ojca: Romuald
Imię matki: Regina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany z powodu działalności w strukturach NSZZ "Solidarność" w Białostockich Zakładach Przemysłu Bawełnianego "Fasty" - miał bezpośredni związek z kolportażem nielegalnych wydawnictw na terenie zakładu. IPN Bi 012/566 (3062/II)
Zabezpieczenie Operacyjne [ZO] Zarejestrowany 17.03.1984 przez Wydz. V WUSW w Białymstoku pod nr Bk 31195 w kategorii Zabezpieczenie Operacyjne. Brak informacji o przyczynach zabezpieczenia. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa Operacyjnego Rozpracowania kryp. "Kotwica" została zarejestrowana przez Pion III RUSW w Białymstoku dn. 03.03.1987 pod nr Bk 39292 w związku z działalnością na terenie miasta i gminy Choroszcz nieformalnej grupy osób reprezentujących poglądy prosolidarnościowe przejawiające się m.in. w urządzaniu przy kościele w Choroszczy symbolicznego grobu ks. Jerzego Popiełuszki, uczestniczeniu w mszach za Ojczyznę, czy wyjazdach do Częstochowy. Romuald Rozwodowski dn. 16.10.1987 został zarejestrowany do sprawy pod nr BK 40319 i objęty kontrolą operacyjną, jako jeden z członków w/w grupy. IPN Bi 012/1480 (4372/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Komitet" została zarejestrowana dn. 10.11.1988 pod nr Bk 41384 w związku z reaktywowaniem NSZZ "Solidarność" w Białostockich Zakładach Przemysłu Bawełnianego "Fasty". Nazwisko Romualda Rozwodowskiego przechodzi w sprawie, jako znanego w przeszłości aktywisty "Solidarności". IPN Bi 012/1462 (4322/II).
.