Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Balawajder
Miejsce urodzenia: KOMBORNIA
Data urodzenia: 05-03-1931
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Michalina
Dodatkowe informacje:

W PZPR od 30.08.1954 r.
W latach 1948-1956 członek Związku Młodzieży Polskiej [ZMP].
W latach 1954-1955 pełnił funkcję sekretarza Oddziałowej Organizacji Partyjnej PZPR w Marynarce Wojennej PRL.
W latach 1956-1957 r. pracował na stanowisku zastępcy kierownika Wydziału Organizacyjnego w Zarządzie Wojewódzkim ZMP w Rzeszowie.
W latach 1957-1963 pracował na stanowisku wiceprzewodniczącego i przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego Związku Młodzieży Wiejskiej w Rzeszowie.
Po raz ostatni, jako członek Plenum i Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Rzeszowie (kadencja od 31.03.1962) wystąpił w materiałach z posiedzenia ostatniego wymienionego organu z 22.11.1963 r.
W latach 1963-1966 słuchacz na Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy Komitecie Centralnym PZPR w Warszawie.
Poseł na Sejm PRL w VII kadencji (od 1976 r.)
Od lutego 1979 r. pracował na stanowisku podsekretarza stanu w Ministerstwie Przemysłu Spożywczego i Skupu.
Zmarł w dniu 26.12.1979 r.
Źródło: AP Rzeszów, KW PZPR w Rzeszowie, Akta osobowe dot. Kazimierza Balawajdra [dokumentacja niearchiwalna], 755, k. 2, 11, 13, 14, 14v, 15,15v; "Nowiny", 28 XII 1979 r., s. 2; AP Rzeszów, KW PZPR w Rzeszowie, 218, k. 235.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Instruktor Komitet Powiatowy Krosno PZPR 1955 1956 AP Rzeszów, KW PZPR w Rzeszowie, Akta osobowe dot. Kazimierza Balawajdra [dokumentacja niearchiwalna], 755, k. 11.
Sekretarz Podstawowa Organizacja Partyjna przy Zarządzie Wojewódzkim Związku Młodzieży Socjalistycznej i Związku Młodzieży Wiejskiej w Rzeszowie RZESZÓW PZPR 1957 1958 AP Rzeszów, KW PZPR w Rzeszowie, Akta osobowe dot. Kazimierza Balawajdra [dokumentacja niearchiwalna], 755, k. 14.
Członek Plenum Komitet Wojewódzki RZESZÓW PZPR 1961 AP Rzeszów, KW PZPR w Rzeszowie, 67, k. 111; AP Rzeszów, KW PZPR w Rzeszowie, Akta osobowe dot. Kazimierza Balawajdra [dokumentacja niearchiwalna], 755, k. 14.
Członek Egzekutywa Komitet Wojewódzki RZESZÓW PZPR 31-03-1962 AP Rzeszów, KW PZPR w Rzeszowie, 15, k. 283, 284.
I Sekretarz Komitet Powiatowy Leżajsk PZPR 01-06-1966 31-03-1971 AP Rzeszów, KW PZPR w Rzeszowie, Akta osobowe dot. Kazimierza Balawajdra [dokumentacja niearchiwalna], 755, k. 3, 4, 8.
Członek Plenum Komitet Wojewódzki RZESZÓW PZPR 19-03-1971 06-1975 AP Rzeszów, KW PZPR w Rzeszowie, 31, k. 375; "Nowiny", 5 VI 1975 r., s. 1.
Członek Egzekutywa Komitet Wojewódzki RZESZÓW PZPR 19-03-1971 06-1975 AP Rzeszów, KW PZPR w Rzeszowie, 31, k. 408; "Nowiny", 5 VI 1975 r., s. 1.
I Sekretarz Komitet Miejski RZESZÓW PZPR 01-04-1971 3-09-1971 AP Rzeszów, KW PZPR w Rzeszowie, Akta osobowe dot. Kazimierza Balawajdra [dokumentacja niearchiwalna], 755, k. 1-4; Tamże, 82, k. 300, 313.
Sekretarz Ds. Ronych Komitet Wojewódzki RZESZÓW PZPR 03-09-1971 06-1975 AP Rzeszów,KW PZPR w Rzeszowie, 82 , k. 300, 313; "Nowiny", 5 VI 1975 r., s. 1.
I Sekretarz Komitet Wojewódzki Krosno PZPR 04-06-1975 26-02-1979 AP Rzeszów O/Sanok, KW PZPR w Krośnie, 1, k. 1-3; PZPR : zjazdy, posiedzenia plenarne Komitetu Centralnego, władze naczelne, I sekretarze Komitetów Wojewódzkich 1948-1982, oprac. Władysława Ciempiel, Warszawa 1983, s. 311.
Członek Plenum Komitet Wojewódzki Krosno PZPR 05-06-1975 26-02-1979 AP Rzeszów O/Sanok, KW PZPR w Krośnie, 1, k. 1-3; PZPR : zjazdy, posiedzenia plenarne Komitetu Centralnego, władze naczelne, I sekretarze Komitetów Wojewódzkich 1948-1982, oprac. Władysława Ciempiel, Warszawa 1983, s. 311.
Członek Egzekutywa Komitet Wojewódzki Krosno PZPR 05-06-1975 26-02-1979 AP Rzeszów O/Sanok, KW PZPR w Krośnie, 1, k. 1-3; PZPR : zjazdy, posiedzenia plenarne Komitetu Centralnego, władze naczelne, I sekretarze Komitetów Wojewódzkich 1948-1982, oprac. Władysława Ciempiel, Warszawa 1983, s. 311.
Zastępca Członka Plenum Komitet Centralny Warszawa PZPR 12-12-1975 26-12-1979 PZPR : zjazdy, posiedzenia plenarne Komitetu Centralnego, władze naczelne, I sekretarze Komitetów Wojewódzkich 1948-1982, oprac. Władysława Ciempiel, Warszawa 1983, s. 166, 175.
.