Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek Antoni
Nazwisko: Nowicki
Miejsce urodzenia: Siemiatycze
Data urodzenia: 05-03-1953
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Celina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zabezpieczenie Operacyjne Objęty zabezpieczeniem przez Wydz. II Dep. III MSW, który zajmował się „zwalczaniem nielegalnych organizacji politycznych, nielegalnych wydawnictw i «wrogiej propagandy», przeciwdziałaniem terroryzmowi politycznemu oraz dywersji ideologiczno-politycznej”. Bezpośrednia przyczyna zabezpieczenia nie jest znana – Marek Antoni Nowicki był od 1982 r. członkiem Komitetu Helsińskiego w Polsce. Z prowadzenia sprawy zrezygnowano 20.09.1989. Materiały zniszczone we wrześniu 1898 r. z powodu „niewielkiej przydatności operacyjnej”. Materiały zniszczone. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały ewidencyjne W trakcie zabezpieczenia (nr 84266) przez Wydz. II Dep. III MSW był sprawdzany przez inne jednostki organów bezpieczeństwa PRL: w 1984 r. przez Wydz. XI Dep. I (powód: „sprawdzenie”), w 1985 r. przez DUSW Warszawa-Ochota (powód: [operacja] „U-85”), w 1986 r. przez Oddział III Zarządu III Szefostwa WSW (powód: „p[rzed] rozpracowan[iem]”), Oddział VI Szefostwa MSW (powód: „p[rzed] rozpracowan[iem]”), w 1987 r. przez Wydz. VI Dep. II (powód: „p[rzed] rozpracow[aniem]”), DUSW Warszawa-Ochota (powód: [operacja] „Zorza”), Wydz. V Dep. Kadr MSW, Wydz. III Biura Studiów MSW (powód: „p[rzed] rozpracow[aniem]”), Wydz. „B” SUSW (powód: „p[rzed] rozpracow[aniem]”). Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Występuje w aktach SOR krypt. „Madryt” dotyczącej rozpracowania Komitetu Helsińskiego w Polsce. W 1985 r. SB ustaliła, że był jedną z osób kierujących pracami Komitetu i że redagował rubrykę „Praworządność” w podziemnym czasopiśmie „KOS” wydawanym przez Komitet Oporu Społecznego. IPN BU 0248/45 (55433/II)
.