Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Michał
Nazwisko: Stańczak
Miejsce urodzenia: Gąbin
Data urodzenia: 13-07-1940
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Klementyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Wroga działalność w środowiskach załóg określonych zakładów pracy. Materiałów brak (informacje na podstawie karty E-16 i dziennika rejestracyjnego)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Przekazywanie informacji o sytuacji społeczno-politycznej z miejsca pracy do RKS. Mat.o sygn. II-102468 nie zachowały się (inf. na podst. kart E-14, EO-4-A/77 oraz dz. rej. i arch.)
Akta sprawy o wykroczenie Drukowanie ulotek IPN Wr 33/792 (2 Ko./1-70)
Akta prokuratorskie Postanowienie o odmowie wszęcia postępowania przygotowawczego [w związku z samoujawnieniem]. IPN Wr 33/575 (2 Ds 58/83), IPN Wr 33/260 (III Dsn 39/83/VI)
Akta prokuratorskie Skarga na represje stosowane wobec Komitetu Organizacyjnego Związku Zawodowego "Solidarność". IPN Wr 33/104 (Skw-22/88/III)
Akta operacyjne Kopia dokumentów dotyczących samoujawnienia. IPN Wr 040/8 (IV-3735/9)
.