Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Celina
Nazwisko: Maszczyk
Nazwisko rodowe: Radziwanowska
Miejsce urodzenia: KRUSZKI
Data urodzenia: 10-03-1944
Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Władysława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Celina Maszczyk została zarejestrowana pod nr Bk 28132 w dn. 24.03.1982 przez Wydz. V KWMO Białystok w ramach SOS krypt. "Protest" (nr rejestr. Bk 27663) prowadzonej w celu ustalenia inspiratorów i organizatorów strajku w Fabryce Przyrządów i Uchwytów "PONAR-BIAL" w Białymstoku, a następnie pociagniecie ich do odpowiedzialności karnej. Prowadzenie sprawy zakończono przeprowadzeniem z Celiną Maszczyk rozmowy ostrzegawczej. IPN Bi 012/376 (2502/II)
Akta kontrolne dochodzenia Dochodzenie w sprawie prowadzono z powodu rozkolportowania w dniu 16.08.1983 sygnowanego przez Komitet Zakładowy NSZZ "Solidarność" biuletynu pt. "Smoluch", na terenie Fabryki Przyrządów i Uchwytów "PONAR-BIAL" w Białymstoku. Sprawców nie ustalono. Celina Maszczyk wymieniona jest w materiałach jako członek Referatu Spraw Kobiet i Młodocianych Pracujących w ramach zakładowego związku NSZZ "Solidarność". IPN Bi 07/107/2 (348/III)
.