Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof
Nazwisko: Jesionek
Miejsce urodzenia: Kozienice
Data urodzenia: 24-10-1959
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Marianna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Wyjaśnienia [SOW]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa założona na podstawie doniesień agenturalnych, dotycząca "nielegalnej działalności antysocjalistycznej". 22.04.1982 tymczasowo aresztowany za rozpowszechnianie ulotek i "wrogich druków". Materiały złożono do archiwum pod sygn. ZS-4730 i zniszczono 11.1989 za protokołem nr 94 p.1477. Materiałów o sygn. ZS-4730 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta nadzoru Objęty śledztwem prowadzonym od 23.04.1982 do 01.06.1982 przez Zarząd WSW POW w Bydgoszczy w sprawie rozpowszechniania nielegalnych ulotek. Zatrzymany 22.04.1982, tymczasowo aresztowany postanowieniem prokuratury z 24.04.1982 i osadzony w AŚ w Gdańsku. Oskarżony aktem sporządzonym 01.06.1982 o to, że "po wprowadzeniu na terytorium PRL dekretem z 12.12.1981 stanu wojennego, będąc członkiem NSZZ «Solidarność», którego to związku działalność została zawieszona, nie odstąpił od tej działalności i w okresie od 14 grudnia 1981 do 22 kwietnia 1982 współdziałając z innymi osobami sporządzał głównie przy pomocy druku, przechowywał i przekazywał innym osobom na terenie Trójmiasta ulotki, druki i inne materiały nawołujące do nieprzestrzegania przepisów prawa okresu wojennego, zawierające w swej treści fałszywe wiadomości, których rozpowszechnianie mogło wywołać niepokój publicznych lub rozruchy". IPN Gd 267/7518
Akta sądowe Postanowieniem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm.W.103/82) z 05.01.1983 nie uwzględniono wniosku obrońcy ww. o uchylenie lub zmianę tymczasowego aresztowania, a sprawę dotyczącą m.in. ww. przekazano do rozpatrzenia dla Sądu Rejonowego w Gdańsku celem dalszego prowadzenia. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku (III K.210/83) z 15.03.1983 zastosowany wobec ww. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania uchylono. Ww. 16.03.1983 został zwolniony z Aresztu Śledczego w Gdańsku. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku (III K.210/83) z 09.08.1983 postępowanie wobec oskarżonych, w tym wobec K. Jesionka, umorzono na mocy ustawy o amnestii z 21.07.1983. IPN Gd 465/18 t. 1-9
.