Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-05-2021 09:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Szczepan
Nazwisko: Cymanowski
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 26-12-1948
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Marianna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Objęty śledztwem prowadzonym w trybie doraźnym w sprawie przewozu ok. pół tysiąca sztuk "Oświadczenia" sygnowanego przez Regionalną Komisję Koordynacyjną NSZZ «Solidarność» Regionu Gdańskiego. 09.10.1982 zatrzymany i przeszukany. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 8207/III zniszczono za protokołem brakowania nr 1/88. Materiałów o sygn. 8207/III brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta prokuratorskie Akta podręczne prokuratora w sprawie Sz. Cymanowskiego oskarżonego aktem sporządzonym 10.11.1982 o to, że: "w dniu 9.10.1982 w Gdańsku będąc członkiem NSZZ «Solidarność», którego działalność została zawieszona dekretem z dnia 12.12.1981 o stanie wojennym, nie odstąpił od działalności związkowej przez to, że przewoził 522 szt. tzw. "Oświadczenia" podpisanego przez Regionalna Komisję Koordynacyjną NSZZ «Solidarność» Regionu Gdańskiego nawołującego do przeciwstawiania się przepisom ustawy o związkach zawodowych uchwalonej przez Sejm PRL w dniu 8.10.1982". Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z 11.10.1982 tymczasowo aresztowany. Sąd Wojewódzki w Gdańsku (III K. 185/82) po odstąpieniu od postępowania doraźnego w dn. 16.11.1982 skazał ww. na karę 1 roku pozbawienia wolności. Wyrokiem Sądu Najwyższego w Warszawie (V KR.5/83) z 29.04.1983 karę pozbawienia wolności warunkowo zawieszono na 4 lata oraz zasądzono karę grzywny zaliczając na jej poczet okres tymczasowego aresztowania. IPN Gd 61/21
Akta tymczasowo aresztowanego Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z 11.10.1982 tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku w związku z toczącym się postępowaniem 4 Ds. 168/82. Skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego (III K. 185/82) z 16.11.1982 na karę 1 roku pozbawienia wolności. Jednocześnie sąd uchylił tymczasowe aresztowanie zastosowane wobec ww. postanowieniem prokuratury z 11.10.1982. Zwolniony z aresztu 17.11.1982. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z 02.09.1983 ww. darowano karę pozbawienia wolności na mocy amnestii z 21.07.1981. IPN Gd 161/51 (38/1142)
Dokumentacja ewidencyjna "Zatrzymany w dn. 13.03.1983 w Gdańsku za udział w nielegalnym zgromadzeniu. Kolegium ds. Wykroczeń skierowało na tryb zwykły". Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
.