Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Waldemar Tadeusz
Nazwisko: Maj
Miejsce urodzenia: Kazimierza Wielka
Data urodzenia: 18-02-1956
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Waldemar Maj występuje jako jeden z „figurantów” w Sprawie Obiektowej (SO) krypt. „Tama” (nr rejestr. 9273) - dotyczącej „kontrwywiadowczego zabezpieczenia terenu powiatu kazimierskiego w związku z wyjazdami mieszkańców powiatu do krajów kapitalistycznych oraz kontaktów z cudzoziemcami na terenie kraju”. Sprawa ta była prowadzona przez SB z Wydz. II KW MO Kielce w latach 1972-1975, jej akta zawierają między innymi: wykaz obywateli powiatu kazimierskiego utrzymujących kontakty z cudzoziemcami, wykaz cudzoziemców przebywających na tym terenie, wykaz kategorii osób, "na które należy prowadzić rozpracowania w ramach kwestionariuszy ewidencyjnych". IPN Ki 014/169 (238 IV).
W latach 1977-1979 Waldemar Maj - wówczas student Politechniki Warszawskiej - był jednym z figurantów Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Klika” o numerze rejestr. 22201. Sprawa ta była prowadzona przez SB z Wydz. III KS MO przeciwko warszawskiemu środowisku Studenckiego Komitetu Solidarności. Wedle zapisów funkcjonariuszy, ww. "należał do aktywnych współpracowników SKS", udzielał się też „w działalności usługowej” na rzecz KSS „KOR”. Działalność ta polegała głównie na kolportażu „nielegalnych wydawnictw” oraz uczestnictwie w wykładach „Latającego Uniwersytetu”. Jesienią 1979 SB z Wydz. III KS MO zdecydowała o zaniechaniu prowadzenia dalszego rozpracowania figurantów SOR krypt. „Klika” z uwagi na „zaniechanie wrogiej działalności” przez nich. Dnia 12.11.1980 materiały tej sprawy złożono w archiwum Wydz. „C” KS MO do nr II-6690. IPN BU 0247/455 t. 1-3 (II-6690).
W dniu 22.09.1978 Waldemar Maj został zarejestrowany pod numerem 22527 przez SB z Wydz. III KS MO w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Miesiąc”. Dnia 26.01.1979 tę sprawę przekształcono w Kwestionariusz Ewidencyjny (KE). Odnotowano, iż „figurant brał udział w zebraniach SKS-u, prowadził również działalność w ramach tzw. Latającego Uniwersytetu kolportując nielegalne wydawnictwa”. Następnie "w marcu 1979 r. podjął wydawanie nielegalnego pisemka" zatytułowanego „100 razy głową w mur”, w którym „szkalował organizacje studenckie SZSP, administrację Politechniki Warszawskiej oraz członków PZPR”. Prowadzenie tej sprawy zakończono dnia 6.12.1988 z powodu „zaniechania wrogiej działalności”. W dniu 10.01.1989 materiały sprawy złożono w archiwum Wydz. „C” SUSW pod numerem II-9983. IPN BU 0258/290 (II-9983), IPN BU 01322/3803 (9983/2) mikrofilm.
Osoba Waldemara Maja występuje w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Gracze” (nr rej. 46460), prowadzonej w latach 1976-1982 przez Departament III MSW, w ramach której rozpracowywano działalność KSS KOR. Ww. jest m.in. wskazany w notatce Biura Śledczego MSW z dnia 1.11.1978 jako „działacz grupy SKS w Warszawie”, który „kolportuje wśród studentów publikacje grup antysocjalistycznych”. Waldemar Maj występuje też w notatce z 4.12.1979, w której podano, iż wspólnie z innymi działaczami Studenckiego Komitetu Solidarności (SKS) ma on zamiar zorganizować wydanie książki pt. „Dokumenty bezprawia”. IPN BU 0204/1405 t. 3, 9 (50966/II).
Waldemar Maj występuje w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Klimek” (nr rej. 23995) - prowadzonej przeciwko Teodorowi Klincewiczowi od lipca 1978 przez SB z Wydz. III KS MO. W październiku 1985 sprawę tę przekazano do Wydz. III-2 SUSW, a rok później do Departamentu III MSW. Wedle dokumentów SOR krypt. „Klimek”, w latach 1978-1979 Waldemar Maj utrzymywał bliskie kontakty z T. Klincewiczem, obaj działali w ramach SKS-u, a W. Maj zajmował się „nielegalnym rozprowadzaniem literatury bezdebitowej”. Dnia 9.02.1987 prowadzenie SOR krypt. „Klimek” zakończono, jej materiały złożono w archiwum Biura „C” MSW pod numerem 53782/II. IPN BU 0222/528 (53782/II) t. 1-5.
Waldemar Maj występuje jako jeden z figurantów Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Grześ” (nr rej. 28004). Ta operacyjna kontrola była prowadzona w latach 1978-1982 przez SB z Wydz. III KS MO przeciwko innej osobie - studentowi Politechniki Warszawskiej, który miał utrzymywać "aktywne kontakty" z W. Majem w ramach SKS-u oraz TKN, obaj mieli też prowadzić „nielegalną działalność wydawniczą”. Dnia 24.12.1982 z uwagi na emigrację ww. studenta - akta tej sprawy złożono w archiwum Wydz. „C” KS MO do numeru II -7568. IPN BU 0247/1085 (II-7568).
Waldemar Maj figuruje w kartotece działaczy i sympatyków Studenckiego Komitetu Solidarności prowadzonej w latach 1977-1980 przez Departament III MSW. Zapis z tej kartoteki dot. ww. informuje m.in.: „Sympatyk warszawskiego SKS-u, uczestnik wielu nielegalnych zebrań, kolporter literatury, materiałów, ulotek i opracowań o treściach antysocjalistycznych”, ukarany naganą przez uczelnianą organizację partyjną „za zorganizowanie spotkania z [Stefanem] Kisielewskim”. IPN BU 01232/204 (V Ds. 163/91).
Występuje w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Arka” nr rejestr. 56435 dotyczacej inwigilacji organizacji „Ruch Młodej Polski” w Gdańsku i innych miastach. Sprawa ta była prowadzona przez Departament III MSW w latach 1979-1988. Teczka jej akt zawiera notatki służbowe, analizy, doniesienia TW etc. Waldemar Maj występuje w tych materiałach jako działacz SKS-u zajmujący się w roku 1979 „nielegalną działalnością” na terenie Politechniki Warszawskiej. IPN Gd 340/1 t. 1-2 (54427/II).
Akta paszportowe prowadzonych przez Biuro Paszportów MSW w latach 1976-1990. Z zapisów w tych aktach wynika, iż Waldemar Maj otrzymał "zastrzeżenie wyjazdów do krajów kapitalistycznych" oraz krajów „demokracji ludowej” (nr Z-1450) w okresie od 10.03.1978 do 1.01.1982. To zastrzeżenie wniósł Wydz. III KS MO w Warszawie z przywołaniem art. 4 ust. 2 pkt. 4 ustawy o paszportach z 17 czerwca 1959. Powyższy zakaz wydawania paszportu W. Majowi anulowano dn. 2.07.1982. IPN BU 763/87807.
.