Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-08-2023 09:42

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wojciech Piotr
Nazwisko: Ornat
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 16-07-1963
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Wojciech Ornat w dniu 13.04.1982 został zarejestrowany pod numerem 27293 jako jeden z figurantów Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Drukarz” (nr rej. 26168) prowadzonej najpierw jako Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS), a następnie przekwalifikowanej na ww. SOR. To rozpracowanie prowadził Wydz. III-1 KW MO w Krakowie. Powodem rozpracowania było podejrzenie o „nielegalne wydawanie i kolportaż podziemnych czasopism”. Prowadzenie sprawy zakończono 25.04.1982 z powodu skierowania jej na drogę sądową. Dnia 13.06.1983 materiały sprawy złożono w archiwum Wydz. „C” KW MO w Krakowie do nr 16149/II, a w styczniu 1990 roku "komisyjnie zniszczono". Materiały o sygn. 16149/II zniszczono. Wpis na podstawie materiałów ewidencyjno-kartotecznych.
W dniu 17.04.1982 Wojciech Ornat - wówczas uczeń klasy maturalnej VII LO w Krakowie - został zatrzymany przez funkcjonariuszy MO podczas „likwidacji nielegalnego punktu poligraficznego”. Śledztwo prowadził Wydział Śledczy KW MO w Krakowie pod nadzorem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej. To śledztwo prowadzono pod zarzutami „nielegalnego sporządzania i gromadzenia materiałów bezdebitowych” (art. 48 ust. 2 w związku z art. 48 ust. 3 i 4 dekretu z dn. 12.12.1981 o stanie wojennym). Zakończono je dn. 17.06.1982 skierowaniem na drogę sądową. W dniu 26.10.1989 materiały śledztwa sfilmowano i złożono w archiwum Wydz. „C” WUSW w Krakowie do numeru 5471/III. IPN Kr 07/5215 (5471/III), IPN Kr 096/960 (5471/3) mikrofilm, IPN Kr 97/1004 (Pg Śl 109/82).
Wojciech Ornat został oskarżony przez wojskową prokuraturę o to, że „w okresie od marca 1982 r. w Krakowie (…), gromadził i przechowywał w celu rozpowszechniania nielegalne wydawnictwo >Wolny Głos< i inne druki zawierające fałszywe wiadomości, mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy oraz rozpowszechniał te wiadomości udostępniając przedmiotowe wydawnictwa osobom trzecim". Dnia 28.06.1982 Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego skazał ww. na mocy art. 273 § 2 kk na karę 1 roku pozbawienia wolności, jej wykonanie warunkowo zawieszono na okres 3 lat próby. Okres tymczasowego aresztowania ww. od dnia 17 kwietnia 1982 zaliczono na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności, w okresie próby zobowiązano oskarżonego do kontynuowania nauki lub podjęcia stałej pracy zarobkowej oraz oddano go pod dozór kuratora sądowego, orzeczono przepadek dowodów rzeczowych i zasądzono od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 1800 zł z tytułu opłaty i obciążono go kosztami sądowymi. IPN BU 1357/403 (SOW 436/82), IPN BU 1357/404, t. 2 (SOW 436/82).
Akta paszportowe Wojciecha Ornata z lat 1983-1990 zawierają m.in. zapisy stwierdzające, że ww. otrzymał "zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych do wszystkich krajów świata” (nr WKŚ Z-7189/83). Ten zakaz wydawania paszportu został wniesiony przez Wydz. Śledczy KW MO w Krakowie na okres od 19.01.1983 do 14.01.1985 (z przywołaniem art. 4 ust. 2 pkt. 1 ustawy o paszportach z 17 czerwca 1959). Powodem tego zastrzeżenia wyjazdów była „nielegalna działalność wydawnicza” ww. i postępowanie sądowe z tym związane. Zastrzeżenie anulowano dn. 25.10.1985. IPN Kr 37/248405 (EA Kr 248405).
.