Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jadwiga Lucjanna
Nazwisko: Pomawska-Szwejk
Nazwisko rodowe: Pomawska
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 03-01-1939
Imię ojca: Zygmunt
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 29.04.1983 Jadwiga Pomawska-Szwejk została zarejestrowana przez SB z Departamentu V MSW pod numerem rej. 79010 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Struktura” (nr rej. 78843). Powód jej inwigilacji: „W miejscu pracy tj. >BISTYP< należała do zorganizowanej grupy członków byłej >Solidarności<. Grupa ta kolportowała ulotki, paszkwilanckie napisy. W miejscu jej zamieszkania odbywały się spotkania kierownictwa nielegalnej struktury >Solidarności< działającej na terenie zakładu pracy”. Dnia 26.06.1986 sprawę tę przekazano do SB z Wydz. III Biura Studiów MSW. Dnia 11.05.1987 Biuro zakończyło prowadzenie ww. rozpracowania. Materiały złożono w archiwum Biura „C” MSW i sfilmowano, a następnie 6.12.1989 zniszczono. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
W dniu 10.03.1984 Wydz. Śledczy SUSW wszczął śledztwo przeciwko Jadwidze Pomawskiej-Szwejk, zatrudnionej wówczas w Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Budowlanego na stanowisku projektanta. Powód: „drugostronnie wymieniona brała udział w nielegalnych strukturach byłej NSZZ >Solidarność< oraz w rozpowszechnianiu nielegalnych wydawnictw”. Sprawę tę skierowano na drogę postępowania sądowego. Dnia 29.01.1986 Wydz. Śledczy SUSW złożył akta kontrolne śledztwa w archiwum Wydz. „C” SUSW pod sygn. III-3093. IPN BU 01205/151 (3093/III), IPN BU 01326/201 (3093/3) mikrofilm.
Akta Prokuratury Wojewódzkiej w Warszawie z roku 1984 dotyczą m.in. śledztwa przeciwko Jadwidze Pomawskiej-Szwejk. Była ona podejrzana o "nielegalną działalność w ramach podziemnych struktur b. NSZZ >Solidarność< w Warszawie, polegającą między innymi na przechowywaniu i rozpowszechnianiu różnego rodzaju nielegalnych wydawnictw w celu wywołania niepokoju publicznego, tj. przestępstwo z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 282a § 1 kk". W dniu 31.08.1984 prokurator umorzył jednak postępowanie przeciwko ww. na mocy amnestii z dn. 21.07.1984. IPN BU 576/144 (II DS. 42/84).
Z zapisów w materiałach ewidencyjnych Wydz. Paszportów SUSW z lat 1984-1986 wynika, iż Jadwiga Pomawska-Szwejk w 1984 roku otrzymała "zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych do WKŚ" (wszystkich krajów świata) nr Z-A/86/84 - na okres dwóch lat. Powyższe zastrzeżenie wniósł Wydz. Śledczy SUSW. Brak odnotowanego powodu ww. zastrzeżenia (zakazu wydawania paszportu). Ten zakaz anulowano dnia 11.09.1986. IPN BU 1005/40210 (EAGM 040210) oraz zapisy ewidencyjno-kartoteczne.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Wa 479/14/1 -Zzarządzenie z dn. 3.08.2015 dot. Jadwigi Pomawskiej-Szwejk. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości, co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego.

.