Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Agnieszka
Nazwisko: Lipska-Onyszkiewicz
Nazwisko rodowe: Lipska
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 10-11-1955
Imię ojca: Jan
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 4.01.1977 Agnieszka Lipska (wówczas studentka Wydz. Pedagogiki i Psychologii UW) na podstawie "materiałów agenturalnych" została zarejestrowana pod nr 16515 jako figurantka Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. „Agnieszka” - przez SB z Wydz. III KS MO. Dnia 4.08.1978 prowadzenie tej Sprawy przekazano do Wydz. III-2 KS MO, natomiast 10.07.1980 włączono do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania nr 16258. Przyczyna tej operacyjnej kontroli i inwigilacji ww.: „działalność antysocjalistyczna - Warszawa”. Brak zapisów dotyczących daty i przyczyny zakończenia SOR krypt. „Agnieszka”. Dnia 15.01.1990 materiały tej sprawy "zostały zniszczone z powodu nieprzydatności operacyjnej". Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Występuje w aktach śledztwa nr S-39/76 - prowadzonego przez Wydz. Śledczy KS MO, a od 30.06.1977 przez Wydz. II Biura Śledczego MSW. To śledztwo było prowadzone przeciwko działaczom Komitetu Obrony Robotników - podejrzanym o „rozpowszechnianie fałszywych wiadomości szkalujących władze i ustrój PRL”. IPN BU 0141/7 (2613/III) akta, IPN BU 01326/92 (2613/3) mikrofilm.
Agnieszka Lipska występuje w materiałach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Maniacy" (nr rej. 2031) - dotyczącej tzw. wydarzeń czerwcowych w Radomiu w roku 1976 i rozpracowania kontaktów aktywistów KSS KOR na terenie Radomia. Sprawę tę prowadziła SB z Wydz. III KW MO w Radomiu w latach 1976-1979. IPN Ra 05/226 t. 2, 3, 7 (262/II).
Występuje w materiałach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) kryptonim "21" (nr rej. 4123). Te materiały operacyjne dotyczyły rozpracowania w roku 1978 na terenie woj. radomskiego sieci kolportażu "nielegalnego" czasopisma "Robotnik" - wydawanego i kolportowanego przez aktywistów z Warszawy, Łodzi, Katowic, Gdańska i innych miast, a związanych z KSS KOR. Akta SOR kryptonim "21" prowadziła SB z KW MO w Radomiu w latach 1978-1979. IPN Ra 08/222 (223/IV).
Agnieszka Lipska figuruje w kartotece działaczy i sympatyków Studenckiego Komitetu Solidarności z 6 ośrodków akademickich kraju. Kartoteka ta była prowadzona przez SB z Wydz. III Dep. III MSW w latach 1977-1980. Według zapisów z tej kartoteki, ww. studentka UW to "Rzecznik – inicjatorka powstania warszawskiego SKS-u, aktywna działaczka. Uczestniczka szeregu nielegalnych zebrań, udostępniała mieszkanie na wykłady „LU” [Latającego Uniwersytetu]. Kolporterka nielegalnych wydawnictw. Sygnatariusz petycji do władz, zbierała podpisy. Bliski kontakt „Graczy” [KSS KOR] i ich współpracowników, reprezentuje wrogą postawę. Dn. 19.05.1977 zatrzymana w mieszkaniu swoich rodziców, odmówiła jakichkolwiek wyjaśnień". IPN BU 01232/205 (V Ds. 163/91, 200/92).
W dniu 5.02.1982 Agnieszka Lipska-Onyszkiewicz została internowana na mocy decyzji KS MO nr 17/L/82 i na podstawie art. 42 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 o obowiązywaniu stanu wojennego (internowana na wniosek SB z Wydz. III-2 KS MO). Według zapisu z akt internowanej, ww. to „Współpracownik KSS KOR. Inicjator i członek-założyciel nielegalnej organizacji pod nazwą SKS”. Osadzona w Areszcie Śledczym Warszawa-Grochów, następnie w Areszcie Śledczym Suwałki i w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi. Dnia 21.07.1982 internowanie Agnieszki Lipskiej-Onyszkiewicz uchylono. IPN BU 0787/264 (3730/III), IPN BU 01326/1529 (3730/3) mikrofilm, IPN Bi 53/60.
Zapisy w materiałach ewidencyjnych Biura Paszportów MSW wskazują, że w roku 1976 Agnieszka Lipska otrzymała "zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych" - odmowę wydania paszportu. Wpis na podstawie zapisu ewidencyjno-kartotecznego.
.